foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gedeeltelijke afsluiting Ommetjes Weidonk en Wijbosch tijdens broedseizoen

Foto's van Brigitte HabrakenSchijndel - De gemeente heeft in overleg met de ‘Weidevogelgroep Schijndel en omgeving’ besloten om jaarlijks de Ommetjes Weidonk en Wijbosch gedeeltelijk af te sluiten in het broedseizoen van de weidevogels van 1 maart tot 15 juni. Weidevogels zijn in die periode erg gevoelig voor verstoring, vooral als wandelroutes dwars door de weidegebieden lopen waar de vogels broeden. Voor het Ommetje Wijbosch zal in die periode een alternatief tracé beschikbaar zijn; bij het Ommetje Weidonk is dat helaas niet mogelijk. De afsluitingen zullen met bordjes worden aangegeven.
Weidevogels zijn beschermde vogels die steeds zeldzamer worden in Nederland. Vooral de grutto en de kievit hebben het zwaar te verduren maar ook andere soorten nemen in aantal af. Weidevogels verblijven bij voorkeur in open akker- en weidegebieden. Daardoor zijn hun legsels extra kwetsbaar. Als weidevogels gestoord worden in de broedtijd door bijvoorbeeld wandelaars met of zonder honden, verlaten ze hun nest. Dit gebeurt meerdere keren per dag waardoor het legsel door afkoeling verloren gaat. Tijdens het broedseizoen is het ook volgens de Flora- en Faunawet verboden het gebied te betreden (art. 75). Dus als u ook zo geniet van de buitelende kieviten en de andere weidevogels in Schijndel e.o. zorg dan dat u niet aan verstoring doet in het broedseizoen en de jongen niet door uw toedoen het slachtoffer worden van kraaien, vos, reiger, marterachtigen enz.

Weidevogelgroepschijndelenomgeving 2015

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//