foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Sociaal Werkbedrijf (WSD) bestaat 65 jaar

MennoRoozendaalWSDMeierijstad - WSD is belangrijk voor werk, inkomen en ontwikkelingsgerichte dagbesteding’. De WSD bestaat 65 jaar. Het sociaal werkbedrijf voor negen Brabantse regiogemeenten heeft Boxtel als thuisbasis en zorgt ervoor dat ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in Meierijstad aan het werk gaan. ‘WSD voelt als een familiebedrijf dat we als regiogemeenten moeten koesteren’, zegt wethouder en WSD-bestuurder Menno Roozendaal (40). ‘WSD maakt iedere dag het verschil voor tweeduizend mensen.’

Roozendaal is naast wethouder namens de PvdA ook lid van het dagelijks en algemeen bestuur van WSD. Dat maakt dat de in Schijndel geboren en getogen bestuurder nauw betrokken is bij de inzet van het sociaal werkbedrijf voor mensen die om uiteenlopende redenen moeite hebben met het vinden van werk. Dat kan een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zijn, maar WSD spant zich ook in voor andere doelgroepen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt en een steuntje in de rug kunnen gebruiken, waaronder statushouders.

‘Meierijstad is een van de grotere gemeenten in het werkgebied van WSD en dat betekent dat het sociaal werkbedrijf zich inzet voor veel inwoners’, vertelt Roozendaal. De wethouder die onder meer werk, inkomen en arbeidsmarktparticipatie in zijn portefeuille heeft, onderstreept het belang van sociaal werkbedrijven. ‘Naast WSD is dat in onze gemeente ook IBN, dat van oudsher in de vroegere gemeente Veghel actief was. WSD en IBN versterken elkaar en spannen zich nu samen in om mensen aan het werk te krijgen’, zegt Roozendaal. De wethouder is ook bestuurder bij IBN.

Mobiliteitscentrum
Meedoen op de arbeidsmarkt is belangrijk, óók in Meierijstad. Om die reden is PIM ontwikkeld: Participatie in Meierijstad. ‘PIM is een van resultaten van de nieuwe koers die WSD sinds 2020 vaart’, vertelt Roozendaal. ‘Van oudsher was het een SW-bedrijf waar mensen veelal jarenlang beschut werk verrichtten. Nu richt WSD zich op iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt bekeken hoe iemand kan re-integreren.’

De wethouder geeft aan dat onder de paraplu van PIM meerdere labels zijn ontwikkeld, zoals PIM Vitaal en PIM Actief. ‘Het doel is om mensen die al langere tijd in de bijstand zitten te activeren en te stimuleren om hun leefstijl te verbeteren.’ Een andere loot aan de PIM-boom is PIM Werkt. ‘In een vroegere bloemenwinkel aan de Markt in hartje Veghel hebben we in januari een mobiliteitscentrum geopend. Dat is een laagdrempelige voorziening waar iedereen met vragen over werk terecht kan. Zie het als een ontmoetingsplek voor werknemers en werkgevers, mensen zonder baan, bijstandsgerechtigden, zzp’ers en statushouders. Vraag naar en aanbod van werk komen hier samen.’

Roozendaal onderstreept dat het mobiliteitscentrum een gezamenlijk initiatief is, waarin niet alleen de gemeente Meierijstad en WSD participeren, maar ook partners als UWV, IBN, Platform Ondernemend Meierijstad (POM), ROC De Leijgraaf en Regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant. ‘Een van de activiteiten die we ontwikkelen, zijn werk-naar-werktrajecten. Je kunt ook denken aan om- en bijscholing en het zoeken naar de juiste match tussen werkgever en werknemer. Alles is erop gericht mensen aan het werk te krijgen en, nóg belangrijker, te houden.’ 

Statushouders
Trots is Roozendaal op een proefproject dat Meierijstad samen met WSD heeft opgezet voor statushouders. Deze groep vluchtelingen met een verblijfsstatus zat in het verleden vaak langdurig in de bijstand voordat ze aan het werk ging. ‘Een onwenselijke situatie omdat mensen dan te lang aan de zijlijn van onze samenleving staan’, meent de wethouder. ‘Met WSD zijn we een vrijwillige pilot gestart om statushouders eerder aan de slag te krijgen. Naast inburgering stond het aanbieden van taal- en cultuurlessen centraal en zocht WSD geschikte werk- en stageplekken.’

Roozendaal erkent dat het proefproject vanwege het vrijwillige karakter aanvankelijk niet zo succesvol verliep. Inmiddels zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet. ‘We hebben veel geleerd’, blikt hij terug. ‘De Wet inburgering schrijft bovendien voor dat statushouders vlot aan het werk moeten gaan. Het is dus belangrijk dat ze geactiveerd worden en meedoen. Als ze te lang in de bijstand zitten, gaan kostbare jaren verloren.’

Mensontwikkelbedrijf
De wethouder van Meierijstad vindt het prettig om als bestuurder van WSD nauw betrokken te zijn bij de ondersteuning van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Van dichtbij zie ik dat WSD belangrijk is voor werk, inkomen en dagbesteding. Regiogemeenten moeten WSD koesteren omdat dit mensontwikkelbedrijf ervoor zorgt dat mensen niet doelloos op de bank zitten, maar aan de slag gaan, een eigen inkomen verdienen en hun gevoel van eigenwaarde terugkrijgen. Dat vind ik heel waardevol.’

Foto Menno Roozendaal gemaakt door Wim Roefs
MennoRoozendaalWSD


Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//