foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Koninklijke onderscheiding voor C.L.E.M. (Cor) van Gerven

lintjeSchijndel - De heer C.L.E.M. (Cor) van Gerven (1954) uit Schijndel ontving op vrijdag 16 april 2021 een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor zowel de beroepsmatige - als de onbezoldigde werkzaamheden die de heer Van Gerven al sinds jaren verricht voor de maatschappij. De heer Van Gerven heeft niet alleen zijn sporen verdiend op het niveau van de school en dat van stad en regio, maar ook op landelijk niveau. Hij heeft, naast zijn taken behorende bij zijn functie, vele vrije uren gestoken, 's-avonds, en in de weekenden, in het belang van de student en medewerkers van het Koning Willem I College. Een overzicht van verdiensten ziet u onder 'lees meer'.

Overzicht verdiensten
De heer Van Gerven heeft zich op een bevlogen en betrokken wijze ingezet voor het middelbaar beroepsonderwijs in het algemeen en het Koning Willem I College in het bijzonder. Sinds de totstandkoming van het Koning Willem I College, in de startjaren onder de naam MBO College Den Bosch, heeft de heer Van Gerven een aanwijsbaar essentiële rol gespeeld in de opbouw, ontwikkeling en realisatie van de organisatie. Eerst als directeur Economie en Handel en vervolgens als lid van het College van Bestuur. Mede door zijn inzet heeft het Koning Willem I college een uitstekende reputatie opgebouwd. Door het realiseren van kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs hebben vele tienduizenden studenten van het onderwijs van het Koning Willem I College kunnen genieten. De heer Van Gerven heeft een grote bijdrage geleverd aan de beleidsterreinen Financiën, informatie- en communicatietechnologie, inrichting en huisvesting. Dit naast de medeverantwoordelijkheid voor het algemeen strategische beleid van de organisatie.

Bestuurslid TechXperience
Periode januari 2008 – augustus 2017
Medeoprichter en voorzitter Kennispact MBO Brabant Inclusief voorganger Brabants BVE instellingenoverleg
Periode maart 2011 – heden
Lid Adviesraad Onderwijsnemerslift+
Periode april 2011 – heden
Lid Regiegroep Werkplein Entreon
Periode juni 2011 – mei 2012
Bestuurslid Stichting Innovatie Beroepsonderwijs MBO15
Periode november 2011 – december 2019
De heer Van Gerven is jarenlang lid geweest van het bestuur van stichting Innovatie Beroepsonderwijs. Het bestuur was richting de Minister dan wel Staatssecretaris verantwoordelijk voor het functioneren van het procesmanagement MBO. En daarmee de belangrijkste adviseur van achtereenvolgende bewindslieden voor het herontwerp en van het MBO en de kwaliteitsverbetering van de sector.
Bestuurslid Stichting Beursvloer ’s-Hertogenbosch
Periode september 2015 – heden
De heer Van Gerven draagt al vele jaren bij aan de maatschappelijke beursvloer in Den Bosch. Als bestuurslid maar ook operationeel is hij actief in de lobby en facilitering van de maatschappelijke beursvloer.
Bestuurslid MBO Raad: ‘MBO Raad Diensten’
Periode juli 2011 – maart 2014
Daarna bestuurslid MBO Raad: ‘Sambo-ICT’
Periode maart 2015 - september 2020
Bestuurslid Grow Campus
Periode april 2016 – juli 2019

lintje


Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//