foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

QuickScan Vitaal wonen in Meierijstad voor Senioren

seniorenraadmeierijstad 2017Meierijstad - De sterke vergrijzing in Meierijstad en de landelijke trend van langer zelfstandig thuiswonende ouderen leiden tot veranderende behoeftes op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Er is in Meierijstad een kwantitatieve vraag naar genoeg geschikte woningen. Maar daarnaast is er ook een kwalitatieve vraag: de nabijheid van voorzieningen, voor boodschappen, zorg en ontmoeting.

Stappen voorwaarts zijn nodig om nu en in de toekomst genoeg zorg, welzijn en passende  woningen te kunnen bieden voor ouderen. Oplossingen kunnen per wijk verschillen. Deze QuickScan onderzoekt op wijkniveau de geschiktheid van de woningvoorraad en  woonomgeving. Door dit in beeld te brengen biedt deze QuickScan inzicht in de knelpunten en verbeterkansen van de dorpen en wijken in Meierijstad op het gebied van wonen en zorg voor ouderen.

Uit de wijkenscan blijkt dat de gemeente voor een enorme opgave staat wat betreft het aanpassen van woningen. Het overgrote deel van de woningvoorraad is niet gelijkvloers maar veel woningen zijn aanpasbaar. Hiermee wordt bedoeld het plaatsen van trapliften of het verplaatsen van de bad- en slaapkamer naar de begane grond. De kleine kernen hebben als groot knelpunt dat voorzieningen niet nabij zijn. Ook zijn de kleine kernen soms niet goed bereikbaar met het OV of een andere vervoersservice. De centra van de drie grote kernen (Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel) lijken erg goed geschikt te zijn voor ouderen, maar in sommige andere wijken liggen verbeterkansen, vooral op het gebied van sociale voorzieningen en van winkels voor dagelijkse boodschappen. In het laatste hoofdstuk (H.6) zijn een aantal wijken en dorpen uitgelicht die extra aandacht lijken te behoeven binnen verschillende categorieën van vitaal wonen voor senioren: Kienehoef, Kinderbos en Cathalijne, Hoevenbraak-Hulzebraak, Veghel Zuid, Bloemenwijk Veghel, Nijnsel en Zijtaart. 

Voor de volledige QuickScan kijk in onze Bibliotheek/ Meierijstad Algemeen op onze website
www. seniorenraadmeierijstad.nl of digitaal via de link
https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek-meierijstad-algemeen/

seniorenraadmeierijstad 2017

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//