foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Specialistische jeugdhulp

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - In maart 2020 heeft het college de inkoopopdracht specialistische jeugdhulp regio Noordoost Brabant 2021 tot en met 2023 vastgesteld. In deze inkoopopdracht zijn de ambities opgenomen van het regionaal beleidsplan jeugdhulp 2021 – 2023 en vertaald naar inkooptaken van de Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ). De meerjarige inkoopopdracht is de basis voor de aanbesteding inkoop specialistische jeugdhulp 2021 t/m 2023. De inkoopopdracht is nog actueel maar het budgettair kader 2021 moet worden herzien als gevolg van autonome ontwikkelingen.

Daarnaast dient er voor 2022 en 2023 een lokaal en een regionaal budgettair kader specialistische jeugdhulp te worden vastgesteld naar aanleiding van de nieuwe inkoopsystematiek. Het college heeft op 6 april 2021 ingestemd met de herijking regionaal budgettair kader specialistische jeugdhulp 2021 en met het budgettair kader specialistische jeugdhulp 2022 en 2023. Het college heeft besloten in te stemmen met de raadinformatiebrief. 

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//