foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten: geen luxe maar noodzaak

                Schijndel- In de gemeente Meierijstad groeit het aantal arbeidsmigranten flink als gevolg van de vele vacatures voor bouw- en vakwerk. Daarnaast is er ook sprake van vergrijzing en ontgroening en maakt de Nederlandse jeugd tegenwoordig andere beroepskeuzes. Dat terwijl bedrijven schreeuwen om o.a. timmermannen, installateurs en dakwerkers. Het Schijndelse bedrijf JJM springt al meer dan 15 jaar in op de behoefte aan vakmensen door als uitzendbureau voornamelijk internationale vakkrachten te werven. Voor deze arbeidsmigranten wil JJM goed zorgen en daarom voorzien ze hun vakkrachten van vervoer om naar het werk te reizen, kwalitatief gereedschap en zorgen ze voor goede huisvesting.

In de buitengebieden van Schijndel, Veghel en Boxtel heeft JJM zo’n 20 huizen waarin de arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Mede-eigenaar Twan van Schaaijk wil inzetten op duurzaamheid en een goede gastheer zijn. Daarom heeft JJM een pand op industrieterrein Duin en een ander pand aan de Heidebloemstraat op het oog om te verbouwen tot woningen voor arbeidsmigranten. De vergunning voor het pand aan de Duinweg, waar ongeveer 17 arbeidsmigranten gehuisvest zullen worden, is reeds verleend. De vergunningsaanvraag voor de verbouwing tot woonruimte van het pand aan de Heidebloemstraat is gedaan. De inzet op duurzaamheid zit niet alleen in de verbouwing, vooraf heeft JJM ook goed onderzoek gedaan. Zo heeft JJM nog voor de vergunning is aangevraagd een milieu- en geluidsonderzoek gedaan en is men een buurtdialoog gestart om de buurt te informeren over hun plannen en mogelijke zorgen te bespreken. Er hebben vier verschillende gesprekken met verschillende omwonenden plaatsgevonden waarin het project is besproken en mogelijke zorgen de revue zijn gepasseerd.

De plannen voor het pand aan de Heidebloemstraat behelzen naast het duurzaam wonen en aanstellen van een beheerder ook dat iedere migrant een eigen slaapkamer krijgt. Per 8 personen is er een keuken en zijn er sanitaire voorzieningen. Dit is volgens de richtlijnen van Stichting Normering Flexwonen (SNF). Om te zorgen voor recreatiemogelijkheden worden er ook gezamenlijke ruimtes gerealiseerd om spelletjes te kunnen doen en te gamen. ‘Het fijne aan een huisvesting in dit formaat is dat je een beheerder in dienst kunt nemen die het pand en het terrein verzorgt en toezicht houdt. De mensen werken hard en die verdienen het ook om een fijne plek te hebben om zich terug te trekken,’ vertelt Twan van Schaaijk aan TVSchijndel. Hij is trots op wat hij met zijn bedrijf kan bewerkstelligen voor bedrijven in Nederland en gunt zijn werknemers een goed onderkomen.

Schijndelnaar Eric Ebben van EMB totaalafbouw BV in Rosmalen is heel blij met de arbeidsmigranten die vanuit JJM naar hem toekomen. ‘Ik heb wisselend tussen de 5 en 15 mensen in dienst, allemaal hardwerkende goede mensen. Het is heel belangrijk dat er voor hun goede huisvesting is.’
De plannen van JJM passen binnen het nieuwe huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten in Meierijstad. De arbeidsmigranten zijn nu verspreid door het dorp gevestigd in woningen waar de gemeente graag de starters ziet om een betere doorstroming op de woningmarkt te krijgen. Daarom is het industrieterrein als gekozen locatie juist ideaal. In de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten van de gemeente Meierijstad wordt gesproken van verschillende soorten arbeidsmigranten. De migranten die hier maar korte tijd verblijven (shortstay), migranten die hier langere tijd verblijven (longstay) en nog een variant daartussen (midstay) van migranten die tussen 78 weken en 4 jaar in Nederland verblijven.

Uit de beleidsnotitie: ‘Te veel shortstay arbeidsmigranten in reguliere woningen huisvesten is ongewenst doordat shortstay arbeidsmigranten over het algemeen niet of weinig behoefte hebben om te integreren en er een grotere kans is op het veroorzaken van overlast wanneer dit in de bebouwde kom plaatsvindt. Naast dit lost shortstay arbeidsmigranten in reguliere woningen de opgave niet op. Daarbij zou het huisvesten van shortstay arbeidsmigranten in reguliere woningen een te groot beslag op de woningvoorraad leggen en derhalve concurrentie met andere woningzoekenden veroorzaken; Ook zou dit de evenwichtige samenstelling van de bevolking in een wijk of dorp kunnen schaden en is beheer en controle lastig realiseerbaar. Gemeente Meierijstad maakt daarom huisvesting door middel van grootschalige gebouwen mogelijk aan de rand van het bedrijventerrein. De omvang en de aard van de huisvesting is afhankelijk van de draagkracht van de omgeving.’

Foto 1: Twan van Schaijk
Foto 4: Heidebloemstraat 15
Foto 5 en 6: Duinweg 23

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//