foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Besteding incidentele middelen Jeugdpakket

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - De coronacrisis is zwaar voor jeugdigen, ook in Meierijstad. Vanaf het begin van de coronacrisis wordt er een groot beroep wordt gedaan op het jongerenwerk. Naarmate de crisis voortduurt, komen er bij hen meer taken bij, maar wordt ook hun werk arbeidsintensiever door de verschuiving van een groepsgerichte - naar meer individuele ondersteuning. Ook komen er steeds meer jongeren in beeld die ondersteuning nodig hebben en worden de hulpvragen complexer. Deze ontwikkelingen maken dat er op dit momenteel een grote behoefte is aan meer ‘handjes aan het bed’, zowel bij het jongerenwerk als in de gebiedsteams.

Het college heeft besloten de door het Rijk aan Meierijstad beschikbaar gestelde incidentele middelen ad. € 256.451,- vanuit het Jeugdpakket (maartcirculaire 2021 Algemene Uitkering) als onderdeel van het compensatiepakket coronacrisis jeugd- en jongerenwerk, als volgt aan te wenden: € 165.000,- van de extra middelen wordt bestemd voor incidentele extra capaciteit bij het Jongerenwerk; € 56.500,- van de extra middelen wordt bestemd voor incidentele extra capaciteit bij de jeugdprofessionals van de gebiedsteams; € 3.100,- van de extra middelen wordt bestemd voor tijdelijke extra capaciteit voor de coördinatie en uitvoering van een QuickScan.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//