foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Besluitvorming "wind" waait over naar 2022

logo sp meierijstadMeierijstadDe fractie van de SP is sceptisch om het besluit over windenergie van december 2021 door te schuiven naar 2022. De SP fractie heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de inspraak en participatie van inwoners en omwonenden op de voorgenomen plekken waar windmolens zouden kunnen komen. De SP kan zich vinden in de conclusie van wethouder van Rooijen, dat er eerst een gedegen en gedragen voorstel moet komen, en dat kwaliteit dus boven snelheid gaat. Naar aanleiding van de gebiedstafels is het College tot de conclusie gekomen dat inwoners, omwonenden en overige belanghebbenden nog intensiever betrokken willen worden bij de geschetste procesaanpak. 

Sceptisch
Fractievoorzitter Ruud Merks van de SP is enerzijds zeer verheugd dat het college tot inkeer is gekomen om gehoor te geven aan de wens van inwoners, omwonenden en belanghebbenden. Maar van de andere kant is Merks zeer sceptisch om besluitvorming door te schuiven naar 2022., want: wanneer dan in 2022? 

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dit onderwerp ligt zeer gevoelig. De kans is dan ook zeer groot dat het besluit over de verkiezingen heen wordt getild. Komen er dan mooie praatjes en mooie beloftes, om de bewoners "te paaien". Om vervolgens na de verkiezingen gewoon' door te gaan op de ingeslagen weg? Volgens Merks zou dat zomaar kunnen, want in de huidige samenstelling van de gemeenteraad is er al een ruime meerderheid. Merks: "als je echt de bewoners, omwonenden en belanghebbende serieus neemt, dan is het ook wel netjes dat je voorafgaand aan de verkiezingen kleur gaat bekennen, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is, en men niet met mogelijk "loze beloftes” het bos worden ingestuurd. Het technisch onderzoek voor de Milieu Effect Rapportage (MER) gaat ondertussen verder; op dit moment wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld; daarin staat wat er in de MER onderzocht moet worden. Inwoners hebben veel aandachtspunten aangedragen die in de NRD een plek krijgen. De raad neemt niet in juni, maar in het 4e kwartaal 2021 een besluit over de NRD. De komende maanden komen er extra gespreksmomenten met betrokkenen. 
logo sp meierijstad

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//