foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Maatschappelijk vastgoed gemeente

cdameierijstadMeierijstad - Bouwen aan Meierijstad. Wat heeft de gemeente gerealiseerd? Het CDA gaat iedere maand een onderwerp toelichten met behaalde resultaten vanaf het begin van de fusie tot nu. Iedere maand wordt er één van de volgende onderwerpen toegelicht; 1 Sport, 2 Onderwijs, 3 Recreatie & Toerisme , 4 Maatschappelijk vastgoed, 5 Leefbaarheid, 6 Erfgoed en Monumenten, 7 Economische zaken, 8 Financiële zaken, 9 Grondbedrijf en 10 Ruimtelijke ontwikkeling. Onder 'lees meer' vind u meer informatie over de vierde aflevering, maatschappelijk vastgoed. Wat heeft de gemeenteraad de afgelopen eigenlijk bereikt voor Schijndel op het gebied van maatschappelijk vastgoed, zoals voormalige gemeentehuizen, wijk- en dorpscentra, sportaccommodaties en andere onroerende goederen van de gemeente?

Gerealisateerd 2018-2019
 Beleid duurzaam maatschappelijk vastgoed
 Screenen vastgoed portefeuille, DMJOP
 Harmonisatie subsidiëring MFA’s, wijk- en dorpsgebouwen

Gerealiseerd in 2020
 Voormalig gemeentehuis Schijndel: ‘Wenkend perspectief’: oplevering 2021
 Verkoop en herbestemming nieuwe deel voormalig gemeentehuis Schijndel: 2020
 Herbestemming kantorendeel voormalig gemeentehuis Schijndel
 Renovatie wijkgebouw De Spil, De Bunders Veghel
 Toegankelijkheid gebouwen, kleine investeringen
 Besluitvorming onderzoek vastgoed Sint-Oedenrode, bestuurscentrum ( dec 2020)
 Zonnepanelen diverse daken gemeentelijk vastgoed

Ambitie: dit jaar te realiseren (verwachting 2021 en 2022):
 Gebouw natuurtuin ’t Bundertje, oplevering verwacht eind 2021, begin 2022
 Renovatie raadhuis Veghel ( bibliotheek), ( besluit dec 2020), start voorjaar 2021
 Planontwikkeling Scoutinggebouw Sint-Oedenrode (nieuwbouw verwacht 2022)
 Groot onderhoud scoutinggebouw Schijndel (2021)
 Toegankelijkheid gebouwen, grotere investeringen ( kleinere gereed 2020)
 Herbestemming gemeentewerf Sint-Oedenrode
 Routeplanner verduurzaming maatschappelijk vastgoed: Co2 reductie
 Makelaarsfunctie vraag en aanbod
 Onderzoek wijk- en dorpsgebouwen: vitaliteitsscan

Foto CDA Meierijstad
CDA Meierijstad vastgoed gemeentehuis liggend

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//