foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Subsidie maatschappelijk welzijn 2022

logo gemeente MeierijstadMeierijstadGemeente Meierijstad subsidieert maatschappelijke welzijnsorganisaties voor diverse welzijnsactiviteiten. Welzijnsorganisaties hebben de mogelijkheid om tot 1 juli 2021 a.s. een (inhoudelijke) reactie op de conceptopdracht in te dienen. Deze reacties worden meegenomen in het opstellen van de definitieve opdracht. De welzijnsorganisaties krijgen vervolgens de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. Beoordeling van de subsidieaanvragen leidt in december 2021 tot verlening.


Inhoud van de concept-opdracht betreft:
- inzet in relatie tot toegang
- jeugdigen met beginnende problematiek/kwetsbare jongeren
- jongerenwerk
- VVE/taalstimulering
- aanpak laaggeletterdheid
- inclusieve samenleving
- laagdrempelige inloopvoorzieningen en daginvulling
- mantelzorg
- dementie
- zorg en veiligheid
- onafhankelijke clientondersteuning
- vrijwilligers
- ondersteuning burgerinitiatieven
- eenzaamheid

Het totaal beschikbare budget is € 5.779.633,- onder 
de voorwaarde dat de raad in december deze middelen beschikbaar stelt.

Meer informatie over bovenstaande, de conceptopdracht, 
de subsidieregeling en ook de beoordelingscriteria zijn te vinden op de website van de gemeente Meierijstad:
www.meierijstad.nl/subsidieregelingwelzijn.
logo gemeente Meierijstad

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//