foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Uitbreiding onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Waterschap Aa en Maas 2017Den Bosch - In sloten en beken staat steeds minder water. Verschillende sloten vallen al droog. Hierdoor ontstaat schade aan planten en dieren zoals vissterfte. En ook de waterkwaliteit wordt minder. Reden voor waterschap Aa en Maas om nog meer maatregelen te nemen om zo goed mogelijk water vast te houden en te zorgen dat het water blijft stromen. In een groot deel van hun werkgebied geldt al dat er geen water meer uit sloten en beken gehaald mag worden. Tot nu toe was dit niet van toepassing op het besproeien van bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt (kapitaalintensieve teelten). Vanaf donderdag 4 augustus is dat wel het geval. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Uitzonderingen op het verbod
1. De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is:
Sambeekse uitwatering benedenstrooms stuw Waranda
Raam benedenstrooms stuw Kammenberg
Hertogswetering
Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse)
2. Water gebruikt voor het blussen van branden
3. Weidepompen voor het water geven aan vee
4. Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage

Waarom aanpassing op het bestaande onttrekkingsverbod?

Ze willen ervoor zorgen dat het water in de sloten en beken niet verder zakt en blijft stromen. Doordat het de afgelopen periode heel droog en warm is geweest, staat er steeds minder water in de sloten en beken. Dit heeft gevolgen voor de stroming en temperatuur van het water. En dat heeft grote invloed op de kwaliteit van het water. Er zit minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.

Droogte tegengaan door water vast te houden

Ze zijn al langere tijd samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders bezig het water goed en langer vast te houden om te voorkomen dat het onnodig wegstroomt. De volgende maatregelen treffen zij:

Stuwen staan zo hoog mogelijk om water vast te houden
Maximaal water aanvoeren uit Maas en kanalen
Noodinlaat van Maaswater bij Sambeek
Buffers aangelegd om aanhoudende droogte te gebruiken voor achterliggend gebied
(voorbeeld zandwinplas Hoogdonk ten zuiden van Deurne, de Blauwe Poort bij Laarbeek en het peil van het Drongelens Kanaal is verhoogd
Waar nodig dichtzetten van vistrappen om te voorkomen dat water wegstroomt en waterlopen onder peil zakken.
Om droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Controle
Om het belang van het naleven van het verbod extra te onderstrepen, kunnen ze een boete geven aan degene die deze regel overtreedt. Zij voeren controles uit in het veld.

Perceelwijzerapp
Met de Perceelwijzer app kun je als boer of tuinder heel makkelijk zien of een perceel wel of niet mag worden beregend en welke regels van toepassing zijn. Met de Perceelwijzer is het ook mogelijk om een melding te maken bij het waterschap. De app is gratis beschikbaar in de App Store of Play Store.

Waterschap Aa en Maas 2017 

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//