foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Uitvoering energietoeslag 2022/2023

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Eind 2021 besloot het kabinet een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen mogelijk te maken in 2022 en 2023 van € 1.300 per jaar. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan energietoeslag 2022.

De aanvraagdatum voor 2022 sluit 1 februari 2023. Ongeveer 3700 huishoudens hebben de toeslag 2022 van € 1.300 ontvangen tot 1 januari 2023. Eerder is een inkomensgrens van 120% gehanteerd, doch later in het jaar met terugwerkende kracht alsnog 130%. Mede hierdoor heeft de gemeente Meierijstad veel meer huishoudens weten te bereiken, huishoudens die tot nu toe geen gebruik hadden gemaakt van de minimavoorzieningen van Meierijstad.

Door het kabinet is besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 aan de doelgroep uit te keren. Dit is opgenomen in de Miljoenennota. De wetgeving voor 2023 is nog in voorbereiding en wordt verwacht in juni 2023. De gemeente moeten daarop wachten en mogen niet op de wet vooruitlopen. Vooruitlopend op de wetgeving 2023 biedt het kabinet gemeenten de mogelijkheid om € 500 hiervan al uit te keren. Hiervoor is de tijd tot 1 juli 2023 en daarvoor is budget ontvangen.

In juni kan beleid ontwikkeld worden voor de resterende toeslag 2023 van € 800 (€ 1.300 minus € 500). Dan is ook het budget bekend dat de gemeente hiervoor ontvangt. Het college heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheden om ambtshalve € 500 te verstrekken aan de doelgroep energietoeslag 2022 vooruitlopend op de wetgeving 2023.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1 

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//