foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bomen Deken Baekersstraat gedeeltelijk vervangen

gemeentemeierijstad jan2017Meierijstad -De bomen in de Deken Baekersstraat in Schijndel zorgen al lange tijd voor ernstige overlast bij een deel van de bewoners. De aankondiging eerder dit jaar, om een deel van de bomen te vervangen, heeft tot veel maatschappelijke ophef geleid.

In de Schijndelse gemeenschap 
zijn voor- en tegenstanders; waarbij de een vóór vervanging is en de andere graag wil datde huidige bomen behouden blijven. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging.

Het college
heeft daarom besloten het nu uitgewerkte plan eerst voor te leggen aan de gemeenteraadvoordat verder wordt gegaan. In dat plan worden 19 van de 30 bomen aan één zijde van de straat vervangen door bomen van een minder overlast gevende soort. Het voorstel staat op de agenda van de raad van 14 december.

Afweging belangen
Uitgangspunt van de gemeente is altijd het zoveel mogelijk behouden van bomen. Maar, inspecifieke gevallen als de overlast disproportioneel groot is, wil de gemeente ook tegemoetkomenaan de overlast die wordt ervaren. Dat is altijd maatwerk. In het geval van de Deken Baekersstraatis het mogelijk om de bomen onafhankelijk van elkaar te vervangen of te behouden. Bij de keuzewelke bomen vervangen worden en welke behouden is dan ook zoveel als mogelijk rekeninggehouden met de wensen van de direct aanwonenden. In mei van dit jaar is op een inloopavond al veel informatie bij bewoners opgehaald. Daarna is bij alle woningen aan de even zijde ook huis-aan-huis aangebeld om naar de persoonlijke mening te vragen over de boom of bomen bij de betreffende woning. Wethouder Jan van Burgsteden: “Dit is een heel bijzonder en intensief participatietraject geweest. Want wat is disproportioneel? Dat kun je bijna niet objectief vaststellen. Dat vraagt om uiterste zorgvuldigheid in wegen van belangen. Daar hebben we ons uiterste best voor gedaan; En we menen met dit plan een oplossing te hebben waar de meeste mensen zich in kunnen vinden.”

Voorstel

In het plan worden aan de even zijde 19 bomen vervangen en 11 van de huidige bomen worden behouden. De vervangingen zijn verspreid over de straat. Aan de oneven zijde worden sowiesoalle bomen behouden. Daardoor blijft een groene laanstructuur toch zoveel mogelijk behouden. Het voorstel wordt behandeld in de commissievergadering van donderdag 30 november 2023 en in de raadsvergadering van 14 december 2023.

Bij steun van de gemeenteraad wordt een 
kapvergunning aangevraagd. Het college stelt de raad verder voor een aanpassing van het bomenbeleid voor te bereiden. Dat moet resulteren in duidelijker kaders om toekomstige situaties aan te kunnen toetsen.

gemeentemeierijstad jan2017


De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//