foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad helpt verenigingen en stichtingen met gestegen energiekosten

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - De gemeente Meierijstad heeft opnieuw een eenmalige subsidieregeling voor tegemoetkoming van hogere energielasten in 2023 vastgesteld. Sportverenigingen, kunst & cultuurinstellingen en inloopvoorzieningen zoals wijk- en dorpsorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor extra energiekosten die ze in 2023 hadden door tariefstijgingen van gas en elektriciteit.

Het college vindt het erg belangrijk dat clubs het hoofd boven water kunnen houden en de sociaalmaatschappelijke activiteiten voor inwoners door kunnen blijven gaan. De gemeente heeft daarom in 2022 voor het eerst een eenmalige subsidie voor deze groep ingesteld.

Wethouder Menno Roozendaal: “Het verloop van de energieprijzen is nog steeds grillig en niet stabiel. Meerdere organisaties krijgen waarschijnlijk nu pas te maken met hogere energieprijzen; daaronder vallen bijvoorbeeld de organisaties die gemeentelijk vastgoed huren. De vergoeding heeft alléén betrekking op het verschil in tarief in 2023 vergeleken met 2022; de vergoeding bedraagt maximaal 75 % van die kostenstijging. Wethouder Menno Roozendaal: “Bij de start in 2022 hebben we bij subsidieaanvragers direct de voorwaarde gesteld dat ze in 2023 serieus werk moesten maken van energiebesparing. We gaan er dus van uit dat ze dergelijke maatregelen genomen hebben. En hun energieverbruik verlaagd hebben.”

Subsidie aanvragen eenvoudiger
Voor de berekening van de vergoeding voor 2023 is een eenvoudiger manier ontwikkeld; met minder administratieve rompslomp voor zowel de aanvragers als de gemeente. De ‘Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen 2023’ gaat in op de eerste dag na de datum van bekendmaking; Aanvragen indienen kan t/m 31 december 2024. Behandeling gebeurt op volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat de subsidiepot leeg is. In totaal is er een budget van €300.000,- beschikbaar. De volledige regeling en voorwaarden staan vermeld op www.meierijstad.nl/energiesubsidie. De subsidieregeling over 2022 staat nog open t/m 31 december 2023.

Na 2023
De nieuwe subsidieregeling heeft alleen betrekking op het jaar 2023. De gemeente monitort voortdurend wat er speelt rond de energieprijzen en inflatie en welke (landelijke) regelingen er voor verschillende doelgroepen zijn of komen. En vooral wat de financiële en maatschappelijke gevolgen op korte en langere termijn daarvan zijn. Die inzichten vormen de basis voor eventuele acties/maatregelen vanuit de gemeente voor 2024.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1 

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//