foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vaststelling bestemmingsplan ‘Centrum 2009, herziening Hoofdstraat 145 en 147 Schijndel’

Gebouw GemeentehuisMeierijstadSchijndel - Het plan bestaat uit het oprichten van 29 appartementen op de locatie Hoofdstraat 145 en 147 in Schijndel. Op de genoemde locaties zijn op dit moment 2 appartementen aanwezig. Netto worden er dus 27 appartementen toegevoegd.

De aanwezige horeca- en detailhandel bebouwing van het City Theater, Poolcafé The Shooter en Tapperij De Beurs wordt gesloopt dan wel geherstructureerd. Wanneer dit precies plaats gaat vinden, is onder andere afhankelijk van de procedures. De initiatiefnemer heeft in ieder geval in juni 2023 nog een tijdelijk huurcontract afgesloten met twee ondernemers die op tijdelijke basis (met opzegtermijn van 3 maanden) de horeca-activiteiten voortzetten, zolang de procedures lopen.

Het plangebied valt binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Centrum 2009” en heeft de bestemmingen ‘Verspreide voorzieningen’ (met de nadere aanduidingen ‘horeca’ en
‘amusementsvoorzieningen’) 
 en ‘Verkeer’. Bouwwerken mogen worden opgericht binnen de op de plankaart aangegeven bouwvlakken. In afwijking van de mogelijkheden die er op grond van plankaart en/of dit artikel bestaan is het niet toegelaten om binnen de plangrenzen nieuwe woningen op te richten of bestaande gebouwen te verbouwen tot woningen of een bestaande woning te splitsen in meerdere woningen.

Het plan is dus niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan “Centrum 2009”, daarom is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk om de ontwikkeling mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn tijdens deze periode geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Centrum 2009, herziening Hoofdstraat 145 en 147 Schijndel’ ongewijzigd vast te stellen; en geen exploitatieplan vast te stellen.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad 

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//