foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

DORP-ABS stelt vragen over verkeerssituaties en verkeersmaatregelen

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel – De Schijndelse politieke partij DORP-ABS heeft de laatste tijd op diverse tijdstippen vragen aan het Schijndels college gesteld over verkeerssituaties en verkeersmaatregelen die naar haar idee aandacht behoeven of waarop actie ondernomen dient te worden. De partij stelt vragen over de hufterproeve bekleding van de nieuwe fietstunnel onder het kruispunt Structuurweg met de Wijbosscheweg, maar ook naar aanleiding van het herinrichting van het centrum onder meer over het aanleggen van een rollatorroute aldaar en stelt ook vragen om de verkeersveiligheid op een aantal plekken in Schijndel te verbeteren door onder meer de mogelijke aanleg van een zebrapad. U leest er hieronder meer over.

Bekleding fietstunnel met streetart
In de media is al vaak bericht over de totstandkoming van de nieuwe fietstunnel onder het kruispunt Structuurweg met de Wijbosscheweg (geopend 6 november 2015) maar volgens DORP-ABS is er nog steeds een punt niet afgerond. De vraag is nog onbeantwoord of de wanden van de tunnel bekleed moeten gaan worden met officiële streetart of worden deze gelaten zoals ze nu zijn? "In de Openbare besluitenlijst vernamen wij dat voor het onderzoek door het college is ingestemd met een bedrag van 6.000 euro. Dat heeft bij de fractie DORP-ABS een aantal vragen opgeroepen en die we dan ook op maandag 15 februari gesteld hebben aan het college."

Vragen streetart tunnel (d.d. 15 februari 2015)
In de commissievergadering van 4 februari jl. heeft de fractie DORP-ABS om toelichting gevraagd over het besluit van het college (openbare besluitenlijst d.d. 26 januari 2016) voor een toekenning van onderzoekskosten à 6.000 euro. Naast een korte toelichting heeft de wethouder gezorgd dat DORP-ABS via een schriftelijke uiteenzetting kon kennisnemen van onder meer voorbeelden van streetart. Deze toelichting heeft nog niet alle vragen beantwoord. De schriftelijke vragen die fractie DORP-ABS heeft zijn als volgt:
1. In het stuk wordt aangegeven dat de huidige uitwerking, dus huidige wanden bewerkt met anti graffitilaag, voldoet aan veiligheid. Wat is de overweging van het college om dit alsnog te veranderen?
2. Mogelijk dat de onderhoudskosten een rol spelen in de overweging om alsnog de wanden van streetart te voorzien. Onze vraag is dan ook: wat zijn de onderhoudskosten om de wanden schoon te houden? Dit is nu namelijk niet gespecificeerd en weegt dit dan op tegen een investering voor streetart?
3. Tijdens de bouw is bewust gekozen om de wanden om budget technische redenen niet te voorzien van streetart maar de huidige status. Wij vragen ons af of er nu dan wel financiële middelen beschikbaar zijn?
4. Tijdens de commissievergadering hebben we al aangegeven dat we EUR 6000, - een aanzienlijk bedrag vinden voor onderzoek en communicatie. De wethouder heeft hierover een korte uitleg gegeven en graag zouden we dit toch nog nader gespecificeerd zien.
5. Mocht er uiteindelijk gekozen worden voor streetart, heeft het college overwogen om er een jeugdproject van te maken? Het lijkt ons een uitgelezen project waarbij de jeugd kan ondersteunen in het ontwerp maar ook in het aanbrengen van de streetart. Wat is het standpunt van het college hierop?
6. Heeft het college al inzicht wat de mogelijke kosten zullen zijn voor streetart indien voor deze oplossing wordt gekozen? En op welke wijze zouden deze dan gefinancierd kunnen gaan worden?

Laatste afronding herinrichting Centrum, o.a. aanleg rollatorroute

DORP-ABS constateert dat de herinrichting van het centrum in Schijndel bijna is afgerond, op nog een aantal punten na namelijk waar en wanneer komt de rollatorroute, wordt er nog iets gedaan aan de kruising Hoofdstraat/Groeneweg/Kloosterstraat, zijn alle fietsparkeerplekken nu geplaatst en komen er nog bankjes om de geplaatste lantaarnpalen?
"DORP-ABS verwacht op korte termijn een positief antwoord en hebben dus de rollatortegel (afbeelding) al uitgezocht."

Vragen over de herinrichting van het centrum van Schijndel (d.d. 5 februari 2016)
Zoals in de commissievergadering van 4 februari jl. aangekondigd heeft de fractie DORP-ABS nog een aantal vragen ten aanzien van de herinrichting centrum. Deze vragen zijn als volgt:
1. Fiets parkeren
- Zijn alle nietjes nu geplaatst?
- Gezien eerdere kritische geluiden van ondernemers: Is iedereen nu tevreden met hoe het fiets parkeren nu verloopt?
- Hoe verloopt de regel om de fietsen niet te plaatsen in de trambaan
2. Lantaarnpalen
- Rondom de lantaarnpalen is een verhoogde stoep. We hebben vernomen dat er bankjes
omheen worden geplaatst. Wanneer wordt dit uitgevoerd?
3. Afscheiding rijbaan
- Voor ons is onduidelijk of er nog een aanpassing wordt doorgevoerd bij de rijbaan Kluisstraat / Groeneweg / Hoofdstraat. We hebben vernomen dat er nu voorrangsborden zijn geplaatst.
Is dit afdoende of vindt er toch nog een aanpassing plaats?
4. Rollatorroute
- De wethouder heeft de rollatorroute toegezegd en graag zouden wij vernemen of deze er nu daadwerkelijk wel of niet gaat komen?
- Zo ja, hoe ziet de wethouder deze voor zich?
- En op welke termijn is de verwachting dat deze wordt gerealiseerd?


• Verkeers(on)veiligheid verbeteren, aanleg zebrapaden?

DORP-ABS geeft aan dat Verkeersveiligheid een belangrijk maatschappelijk thema is. Het grote aantal slachtoffers (doden en gewonden) in het wegverkeer is een zwaarwegend nadeel van de gemotoriseerde samenleving. Drie factoren bepalen daarbij de verkeersveiligheid namelijk de bestuurder (o.a. rijgedrag en de rijvaardigheid), het voertuig (soort voertuig en veiligheidssystemen) en de weg (bijvoorbeeld veilige inrichting).
Het bevorderen van de verkeersveiligheid kan op een aantal manieren:
• actieve veiligheid, dat wil zeggen alle maatregelen op een rond een voertuig om de kans op een ongeval te beperken
• passieve veiligheid, alle maatregelen om de gevolgen van een ongeval te beperken.
• veilige inrichting van de weg
• handhaving van verkeersregels
• publieksvoorlichting en educatie
Onze fractie ontvangt steeds vaker signalen over onveiligere verkeerssituaties in Schijndel.

Vragen over verkeersveiligheid met name zebrapaden (d.d. 12 februari 2015)
DORP-ABS hecht enorm veel waarde aan de verkeersveiligheid in Schijndel. Een groep kwetsbare verkeersdeelnemers zijn de voetgangers. Het oversteken van een drukke weg kan voor voetgangers van jong tot oud, onveilige situaties opleveren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de oversteek op de Kloosterstraat ten hoogte van ‘D’n Bes’ en de oversteek op de Boschweg tussen ‘Kaas en Co’ en ‘De Kikvorsch’. Hier wordt regelmatig de toegestane snelheid overschreden door automobilisten, waardoor dit de oversteek nog moeilijker maakt.
De vragen die hieruit voor komen zijn als volgt:
1. Zebrapad
- Wat is het huidige beleid omtrent zebrapaden in Schijndel?
- Zijn er in het verleden al eerder zebrapaden geweest, en zo ja, is daardoor de
verkeersveiligheid zichtbaar verbeterd?
- In Veghel en Sint-Oedenrode liggen meerdere zebrapaden, wat zijn de ervaringen van de fusiepartners over het gebruik van zebrapaden?
2. Andere mogelijkheden
- Zijn er alternatieven om de verkeersveiligheid op bovengenoemde plekken te verbeteren?

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//