foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Schijndels college: (hernieuwd) extern onderzoek naar podiumaccommodatie, TVSchijndel deed navraag

Kroeg Beurs2Schijndel - Op verzoek van de Schijndelse gemeenteraad worden de mogelijkheden voor een podiumaccommodatie op Schijndelse maat in beeld gebracht door een extern bureau (PB Theateradviseurs Uden). Voor een goede vergelijking van de locaties is voor deze Schijndelse podiumaccommodatie een uniform programma van eisen noodzakelijk. Het Schijndels college heeft op dinsdag 26 januari jl. besloten om het programma van eisen podiumaccommodatie vast te stellen en hiervoor onderzoeksmiddelen ter beschikking te stellen. Het college wil graag dat zij alternatieven aan de hand van het onderzoek krijgt voorgelegd. In het verleden zijn er herhaaldelijke discussies geweest over het behoud van podiumaccomodaties in Schijndel.


Gebouw SpectrumDag
Wat niet is gelukt
Wiek de Laat heeft zich voordat hij in 2012 overleed altijd ingezet voor een podiumaccommodatie in ’t Spectrum. Eind 2009 en in 2010 speelde de discussie over een podiumaccommodatie in alle hevigheid en werd er een interne tijdelijke onderzoekscommissie in het leven geroepen toen ook duidelijk was geworden dat het idee van Hans Brus in de prullenmand was beland. Ook Filmclub Schijndel kwam met een low-budget variant. In 2008 hadden vele Schijndelaren weinig vertrouwen meer in de komst van het sinds 2001 door Hans Brus beloofde nieuwe theater op de plaats van het eerder afgebrande pand van Peer Wouters in Schijndel. Een overzicht van al het verschenen nieuws daarover vindt u hieronder.

SP wil verbreding onderzoek
De SP-fractie heeft inmiddels een brief gestuurd aan zowel het college als de gemeenteraad waarin zij haar ongenoegen uit (zie hieronder) over het niet uitvoeren van de eerdere opdracht in een aangenomen motie over dat het externe onderzoek naar een podiumaccommodatie zich niet moet beperken tot ’t Spectrum en ’t City theater.

Waarom weer een onderzoek, met welk doel en waarom toespitsen op twee locaties?
TVSchijndel heeft een aantal weken geleden navraag gedaan wat de aanleiding en het doel was van dit (hernieuwd) onderzoek en wat het genoemde Programma van eisen inhoudt. En in hoeverre het college één of meerdere podiumaccommodaties wenst en wat dit alles mag kosten. Gisteren kon de woordvoerder na herhaaldelijk aandringen TVSchijndel een reactie geven.
Woordvoerder Jamaa Oueqqas: "Doel van het onderzoek is of een podiumaccommodatie op Schijndelse maat mogelijk is. Basis voor het onderzoek vormt het programma van eisen (zie hieronder) dat eerder door een speciaal daarvoor ingerichte raadscommissie is ingesteld, met dien verstande dat het aantal stoelen om financiële redenen is beperkt tot maximaal 250. Het onderzoek beperkt zich tot ’t Spectrum en het City Theater, omdat eerder genoemde raadscommissie al heeft vastgesteld dat andere locaties niet aan de gestelde eisen zouden kunnen voldoen. Het onderzoeksresultaat wordt verwerkt in een raadsvoorstel met realisatie- en kostendekkingsmogelijkheden. Het college wil onderzocht zien of de exploitatie van één podiumaccommodatie op Schijndelse maat mogelijk is. In de begroting zijn beperkte middelen beschikbaar voor het onderzoek en de exploitatie van zo’n podiumlocatie (huidige subsidiëring van voorstellingen in het City Theater). Indien extra middelen nodig zijn is hiervoor een raadsbesluit noodzakelijk. Een ter zake deskundig bureau brengt de mogelijkheden voor onderzoeksmiddelen in beeld."

Ingezonden brief SP-fractie: alternatief bijvoorbeeld Boschwegse kerk
De Schijndelse SP-fractie reageerde op 8 februari jl. in een ingezonden brief richting het college en de raad
"In de commissievergadering van 4 februari vertelde wethouder Roozendaal dat er gestart wordt met een onderzoek naar een podium accommodatie. Prima, onze motie hierover die tijdens de begroting is overgenomen, wordt echter maar voor een deel uitgevoerd. Volgens de wethouder wordt de mogelijkheid onderzocht van een podiumaccommodatie in 't Spectrum of de Beurs. Dat is niet wat de raad heeft afgesproken. In de motie wordt duidelijk gesproken de mogelijkheid van een podiumaccommodatie op Schijndelse maat, onderzoeken in 't Spectrum en andere locaties. Andere locaties onderzoeken is meer dan alleen 't Spectrum en de Beurs. Dit is zelfs nadrukkelijk besproken in de raadsvergadering. De SP-fractie is van mening dat er geen recht wordt gedaan aan de motie. En dat het college de mogelijkheid op meerdere locaties ook in beeld gaat brengen. Wij denken en met ons vele Schijndelse mensen bijvoorbeeld aan de Boschwegse kerk. Maar ook andere locaties zouden geschikt kunnen zijn”, aldus Tonnie Wouters namens de SP-fractie.
Kerk Boschweg
Foto: Boschwegse kerk
interieur City 2016 bron filmclub Schijndel
Foto: interieur City theater, bron Filmclub Schijndel

Programma van eisen voor een podiumaccommodatie op Schijndelse maat
Het genoemde programma van eisen blijkt zeer beknopt te zijn en is vastgesteld door een speciale raadscommissie podium. In alle hieronder genoemde eisen per onderdeel gaat het om een minimale variant waaraan een podiumaccommodatie aan moet voldoen.
• Capaciteit: 300-350 stoelen, uitschuifbare tribune
• Programmering: lokale dans-, muziek- en toneelgezelschappen alsmede lokale filmclub
• Toneelafmetingen: - hoofdtoneel (meters): 15 (b) x 9 (d) x 9 (h)
- speelvlak: 10 (b) x 8 (d) x 6 (h)
- afstopping:
. breedte: 2 x 2-2,5 m (poten )
. diepte: 1 m (achterdoek)
. hoogte: 3 m (friezen)
geen zijtoneel
geen achtertoneel/omloopgang
• Toneelmechanische installaties
enkele of geen trekken
grid + hoogwerker of ladder
geen lichtbruggen (1 of 2 trekken in de zaal)
• Doeken: geen volledige afstopping (geen horizon en tussendoek)
• Licht: - < 48 kringen
• Geluid: - < 12 kanaals
geen infrarood (slechthorenden)
geen omroepinstallatie

Eerder verschenen
't Spectrum opnieuw in beeld als podiumaccommodatie in Schijndel (9-10-2015)
Diverse ideeën voor invulling leegstaande kerken (05-06-2014)
'Duizendpoot' Wiek de Laat overleden (03-07-2012)
Financiële bijdrage voor Brabants Muziek Theater (12-08-2011)
PvdA is een slecht verliezer (12-11-2010)
Doek valt voor theater (12-11-2010)
Commissie wil theater in ‘t Spectrum! (06-10-2010)
Commissie 'onderzoek podiumaccomodatie' beëindigt werkzaamheden (05-10-2010)
Uitslag poll - Draagvlak voor podiumaccommocatie wordt steeds minder (11-06-2010)
Informatie voortgang commissie "Onderzoek podiumaccomodatie" (01-06-2010)
CC 't Spectrum viert vandaag eerste lustrum (15-04-2010)
Filmclub Schijndel komt met low budget-voorstel voor podiumaccommodatie (11-04-2010)
Update Commissie 'Onderzoek Podiumaccommodatie': opmaat voor programma van eisen (23-03-2010)
Update van de Commissie 'Onderzoek podiumaccommodatie': 2 nieuwe initiatieven (19-02-2010)
Eerste commissiebijeenkomsten 'Onderzoek Podiumaccomodatie' (01-02-2010)
Verordening voor commissie 'onderzoek podiumaccommodatie' (26-01-2010)
Plaats voor iedereen (aandacht voor verkiezingsprogramma DORP-ABS) (18-01-2010)
Videoreportage Nieuwjaarsreceptie 2010 incl. interviews over podiumaccommodatie (09-01-2010)
Vastgestelde verordeningen en besluiten gemeenteraad 10 december incl. instelling tijdelijke commissie onderzoek podiumaccommodatie (15-12-2009)
Doek valt voor Schijndels '(poppen')theater (08-11-2009)
De Lievekamp in Oss krijgt premiëre nieuwe productie van BMT (05-03-2009)

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//