foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Subsidieregeling plattelandsontwikkeling

POP3Brabant - De provincie Noord-Brabant stelt per 2 november 2015 een bedrag van 7,3 mln. subsidie beschikbaar in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (ofwel POP3). Het gaat hier om een eerste tranche. Met het totale programma is een bedrag van ruim 110 miljoen euro gemoeid, naast de provincie dragen ook Europa en de Brabantse waterschappen bij. De eerste tranche is bestemd voor kennisoverdracht aan groepen van landbouwondernemers voor verbetering van de waterkwaliteit; investeringen op het landbouwbedrijf voor het initiëren van innovaties voor precisiebemesting en samenwerking voor innovaties voor het openstellen en exploiteren van een testfaciliteit voor nieuwe producten, technologie en diensten.

Uitvoering Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant start in november 2015 als één van de eerste provincies met de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2015-2020 (POP3). Dit Europese subsidieprogramma stimuleert projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het Brabantse platteland. Het gaat om projecten uit te voeren door agrariërs, waterschappen en samenwerkingsverbanden van agrarische bedrijven en kennisinstellingen.
Stimulus Programmamanagement van de provincie Noord-Brabant in Eindhoven wordt het centrale loket voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling daarvan. De website www.stimulus.nl biedt alle informatie over openstellingen. Meer informatie op www.brabant.nl-europese programmas en projecten-pop-3.

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal