foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KBO-Brabant, FNV en Philips slaan handen ineen om huishoudelijke thuiszorg in Brabant te redden

LogoTVSchijndelnieuw's-Hertogenbosch - De grote bezuinigingen in de zorg leiden tot een afbraak van de huishoudelijke thuiszorg. KBO-Brabant, FNV en Philips hebben een plan ontwikkeld om deze eerste fase van zorg voor langer thuis wonende senioren in Brabant te redden, zo bleek vandaag tijdens het congres KBO-Brabant Zorgt! in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch. Frans Slangen (voorzitter KBO-Brabant) en Ton Heerts (voorzitter FNV) schetsten hoe kwetsbare ouderen en medewerkers in de zorg zwaar getroffen worden door de grote bezuinigingen. Langer thuis wonen in combinatie met het wegvallen van ondersteuning als zelfstandigheid verandert in kwetsbaarheid, kan niet goed gaan. De organisaties willen daarom een andere, eigen aanpak en worden daarin gesteund door Philips Innovation Services. [foto: congres vandaag in het Provinciehuis]

Terug naar de basis
In de woorden van Frans Slangen: "Als belangenvereniging van senioren weigeren we te accepteren dat menswaardige thuiszorg voor ouderen in onze provincie een ieder-voor-zich kwestie wordt. We vinden het niet acceptabel dat ouderen met beperkingen verstoken blijven van huishoudelijke thuiszorg en dat tegelijkertijd duizenden thuiszorgmedewerkers, waaronder veel vrouwen van 55+, werkloos thuis zitten omdat hun organisatie(onderdeel) failliet is gegaan. We leggen ons er evenmin bij neer dat deze zorgfunctie verschuift naar de schoonmaakbranche. Huishoudelijke thuiszorg is meer dan schoonmaken. Het is het eerste stadium van zorg en kan er – mits professioneel uitgevoerd – toe bijdragen dat volgende (intensievere en duurdere) stadia van zorg langer uitgesteld of voorkomen worden. We moeten terug naar de basis: het kleinschalig organiseren van huishoudelijke thuiszorg binnen de wijk/het dorp, het afschaffen van en dus bezuinigen op onnodige bureaucratie, het in lokale teams verbinden van beroepskrachten (structurele huishoudelijke hulp) met vrijwilligers (incidentele hulp zoals thuisadministratie, belastinginvulhulp, ouderenadvisering, cliëntondersteuning, ziekenbezoek, etc.)."

Bijzonder bondgenootschap
Om deze ambitie uit te werken, is een bijzonder bondgenootschap ontstaan van KBO-Brabant, FNV en Philips Innovation Services. Drie partijen met een gemeenschappelijk ideaal: ouderen die zo lang mogelijk verantwoord en comfortabel thuis blijven wonen. Door middel van eigen, lokale, zelfsturende, kleinschalige huishoudelijke thuiszorgorganisaties, waarin vrijwilligers en beroepskrachten samenwerken, ieder op zijn eigen terrein maar wel in verbinding met elkaar.

Lokale verbindingen zoeken
De voorstellen staan in de steigers. Daarom starten op korte termijn in vier proefgebieden 'huishoudelijke thuiszorgorganisaties', gebaseerd op de lokale behoefte en infrastructuur en met zelfredzaamheid als uitgangspunt. De samenwerkingspartners geven deze pilots maximale ondersteuning bij de verwerving van subsidiegelden voor de start en bij het maken van een haalbaarheidsplan voor de toekomst. De deelnemers in de zaal toonden zich kritisch enthousiast. De kracht van KBO-Brabant liet zich duidelijk zien: de leden vroegen vooral om aan te sluiten bij lokale netwerken en rekening te houden met de lokale situatie. De initiatiefnemers kregen ook veel praktische tips voor de opzet van deze lokale huishoudelijke zorgorganisaties. Uiteraard wordt verbinding gemaakt met de bestaande vrijwilligersnetwerken en met gemeenten. De thuiszorgorganisatie Buurtzorg heeft aangegeven ondersteuning te willen geven aan dit initiatief.

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//