foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Archeologische vondst in Schijndel verraadt aanwezigheid Neanderthalers

NeanderthalerSchijndel – Vanmiddag donderdag 3 september is de Heemkundekring Schijndel uitgenodigd op het gemeentehuis omdat zij specifieke belangrijke vondsten overgedragen hebben gekregen van amateurarcheologen. In de gemeente Schijndel blijken namelijk zeer oude stenen werktuigen gevonden te zijn van de Neanderthalers. De vondst is belangrijk omdat er in Schijndel nog niet zoveel nog oudere vondsten bekend zijn dan vanuit het Neolithicum (vroege steentijd, 11.000 jaar voor Chr). Tim en zijn vader Anton Verhagen, amateurarcheologen bij Archeologisch en Paleontologisch museum Hertogsgemaal in ‘s-Hertogenbosch vonden de werktuigen van ongeveer 100.000 jaar al in 2008 tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van industrieterrein Duin III Noord. Er was toen echter geen animo voor de vondsten en zijn in het depot beland van het Hertogsgemaal totdat Gerard van Kaathoven (amateurarcheoloog Heemkunde Schijndel) en landelijk steentijddeskundige Pieter Dijkstra de stenen werktuigen onlangs eens goed bekeken.

Gerard van Kaathoven 1
Gerard van Kaathoven
Anton Verhagen 1
Anton Verhageb
Tim Verhagen
Tim Verhagen
Vondsten te bezichtigen in ’t Spectrum
De Neanderthaler leefde tussen de 30.000- 130.000 jaar in Nederland en zij joegen op mammoeten, wolharige neushoorns, bizons en herten). De vondsten zijn te bezichtigen in de vitrines bij de heemkamer van Heemkundekring Schijndel in Cultureel Centrum ‘t Spectrum. Er zijn dan ook echte ijstijdbotten van mammoet, reuzenhert, wolharige neushoorns enz. te zien die door Anton Verhagen werden gevonden bij de verbreding van de Zuid Willemsvaart.

Stenen werktuigen in gebied rondom nieuwe fietstunnel
Recentelijk in juni 2015 werd door Tim en Gerard een archeologische verkenning uitgevoerd nabij de nieuwe fietstunnel ter plaatse van de Wijbosscheweg - Structuurweg. Hier ontdekte zij ook weer enkele stenen werktuigen uit het Midden Paleolithicum. Tim Verhagen is werkzaam bij de gemeente Schijndel en is eerder betrokken geweest bij het opstellen van het Erfgoedplan Schijndel, waardoor Archeologie en Cultuurhistorie een plek heeft gekregen in Schijndel.

Vondsten naar Heemkundekring Schijndel
Vanwege de goede contacten met de Heemkundekring Schijndel en met name het belang voor de historie in de gemeente schenkt Tim de vondsten aan de Heemkundekring Schijndel waar ze volgens hem thuishoren. Ze kunnen daar gebruikt worden voor educatieve doeleinden.

Anton Verhagen, amateurarcheoloog in hart en nieren
In 1958 is Anton voor het eerst door zijn vader naar de Koornwaard gegaan, zijn vader viste daar en Anton struinde langs de oevers van de Koornwaard. Daar is zijn grote hobby amateurarcheoloog begonnen. Zijn vrouw en kinderen Tim en Cees zijn inmiddels ook door het 'virus' besmet. Eerst lag zijn huis vol met vondsten, later zijn de vondsten tentoongesteld in het museum Hertogsgemaal in Gewande.
Anton heeft 40 jaar bij de gemeente ’s-Hertogenbosch gewerkt. Eerst als opzichter Binnenstad en Binnendieze en later als specialist Bodem en Milieu.

Meer [achtergrond]informatie over Neanderthalers in Brabant bij het Natuurmuseum in Tilburg.

bijeenkomst neanderthalers 3 9 2015
Bijeenkomst vanmiddag in het gemeentehuis


Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal