foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Provincie adviseert minister positief over Meierijstad

aanbieding aan Pauli's-Hertogenbosch - Gedeputeerde Staten staan positief ten opzichte van de samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot een nieuwe gemeente Meierijstad met bijna 80.000 inwoners per 1 januari 2017. Dat hebben zij aan de minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meegedeeld in reactie op het door de drie gemeenten vastgestelde herindelingsadvies dat eerder eind vorige maand door de drie burgemeesters werd aangeboden [zie foto]. Gedeputeerde Staten verzoeken de minister om op basis van het herindelingsadvies en hun positieve zienswijze een wetsvoorstel voor te bereiden en spoedige behandeling hiervan te bevorderen. Het initiatief past in het beleid dat de provincie in gang heeft gezet rondom (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant om gemeenten te stimuleren tot grotere toekomstbestendigheid.

Herindelingsadvies MeierijstadAanbieding herindelingsadvies aan provincie voor doorgeleiding naar Den Haag
Op 27 maart jl. hebben de drie burgemeesters Jetty Eugster, Peter Maas en Ina Adema het herindelingsadvies Meierijstad aangeboden aan gedeputeerde Bert Pauli. De gemeenteraden Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode hadden de dag ervoor het herindelingsadvies vastgesteld en de burgemeesters verzocht dit positieve advies door te leiden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Eerst lag de bal daarvoor bij provincie en deze ligt nu dus vervolgens bij het Rijk. De provincie heeft de herindelingsplannen van drie gemeenten met een positief advies richting 'Den Haag' gestuurd. Een wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties moet vervolgens door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Ook geldt er een inspraakprocedure. Naar verwachting is het hele besluitvormingstraject in het derde kwartaal van 2016 afgerond.

Na het groene licht van alle betrokken partijen volgen op 23 november 2016 verkiezingen voor de nieuwe gemeente Meierijstad. Op 1 januari 2017 kan de nieuwe gemeente met ongeveer 80.000 inwoners dan een feit zijn.

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//