foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mogelijk fusie Huis & Erf Schijndel met Rooise Wovesto - Huis & Erf wordt kleiner en flexibeler

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Woningcorporatie Huis & Erf uit Schijndel maakte gisteren via de media bekend dat deze Schijndelse woningcorporatie de mogelijheden gaat bekijken voor een fusie met Wovesto uit Sint-Oedenrode. Met de op stapel staande nieuwe Meierijstadgemeente ligt dit voor de hand. Eind januari van dit jaar hadden Wovesto, Huis & Erf en St. Joseph [Boxtel] tot een gezamenlijk woningaanbod besloten waardoor de woningcorporaties hun huurders zo optimaal mogelijk kunnen blijven bedienen in de nieuwe gemeente. De Rooise woningcorporatie is qua woningaanbod wel een maatje kleiner dan Huis & Erf. Marcel Meulen, directeur-bestuurder van woningcorporatie Huis & Erf heeft afgelopen woensdag 25 maart de stakeholders per brief geïnformeerd over de [aanstaande] veranderingen binnen het concern dat tot gevolg gaat hebben dat het concern kleiner en flexibeler wordt en naar de beurs zal moeten.

Huis & Erf heeft last van de sterk gestegen kosten. Daarnaast is uit het landelijke benchmarkonderzoek (van Corporatie Benchmark Centrum van Aedes) naar voren gekomen dat Huis & Erf, naast de extra sectorale heffingen, sowieso al hoge bedrijfslasten heeft.

Huis & Erf moet staan voor leefbaarheid en beschikbaarheid van kwalitatieve en betaalbare woningen. Voor het behalen van de nieuwe financiële doelen geeft Huis & Erf zichzelf vier jaar de tijd. Hoe zij dit denkt te gaan doen en wat dit betekent voor het aantal arbeidsplaatsen leest u hieronder in de brief die naar de stakeholders is verzonden.

"Op woensdag 3 december 2014, hebben wij u een brief gestuurd over de veranderingen die Huis & Erf door moet gaan voeren vanuit haar rol als maatschappelijke ondernemer.

Waarom moest er ook alweer veranderd worden?
De omgeving van de woningcorporaties is sterk veranderd. De corporatiesector bevindt zich in een periode waarin door toezichthouders, de politiek, de corporaties zelf en de maatschappij de eis gesteld wordt om veel scherper te sturen op focus en kosten van de werkzaamheden. Een en ander is onlangs vastgelegd in de nieuwe Woningwet die ingaat per 1 juli 2015. De focus moet enerzijds liggen op het realiseren en beschikbaar houden van betaalbare, beschikbare en passende woningen voor een kleinere sociale doelgroep, anderzijds is dat het optimaliseren van de bedrijfsefficiëntie. De opdracht aan de corporaties is het nemen van de verantwoordelijkheid om het maatschappelijk vermogen wat hen is toegekomen, nog optimaler en gerichter aan de sociale doelgroep te besteden. En deze opdracht neemt Huis & Erf zeer serieus.

Wat is er hand in de omgeving van corporaties
De ingevoerde Verhuurdersheffing en Saneringssteun (sectorale heffingen) maakt dat de kosten van de corporaties zwaar zijn gestegen. Veel corporaties moeten hierdoor hun bedrijfsvoering aanpassen. De invoering van deze sectorale heffingen doet de kasstromen van de corporaties sterk slinken. Dit maakt dat corporaties haar (kern) taken met minder middelen kunnen uitvoeren en dat daarom de huren flink verhogen. Recent onderzoek van tien corporaties met in totaal 42.000 woningen (waaronder Huis & Erf) in de regio Noord Oost Brabant, heeft uitgewezen dat op dit moment een-vijfde van de huurders van een sociale huurwoning een verhoogd betaalbaarheidsrisico hebben. Als er geen wijziging van beleid doorgevoerd wordt, bedraagt dit in 2025 zelfs een-derde-deel. Zo ver wil Huis & Erf het niet laten komen en daarom is Huis & Erf in haar werkgebied met de gemeenten en de huurdersbelangenorganisaties nadere afspraken aan het maken.

Wat gaat er veranderen bij Huis & Erf?
Ook Huis & Erf heeft last van de sterk gestegen kosten. Daarboven is uit het landelijke benchmarkonderzoek (van Corporatie Benchmark Centrum van Aedes) naar voren gekomen dat Huis & Erf, naast de extra sectorale heffingen, sowieso al hoge bedrijfslasten heeft.
"Huis & Erf moet staan voor leefbaarheid en beschikbaarheid van kwalitatieve en betaalbare woningen. Huis & Erf wil er zijn voor haar primaire doelgroep, de huurder met de smallere beurs" aldus Marcel Meulen, directeur bestuurder van Huis & Erf. "Wil Huis & Erf hier voor blijven staan en de lage huren zo weinig mogelijk laten stijgen, dan moet Huis & Erf de bedrijfslasten stevig reduceren. Het maatschappelijk geld van Huis & Erf moet zo goed mogelijk bij het maatschappelijke einddoel terecht komen, te weten de huurder."
Huis & Erf heeft beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare kosten. Belastingen, Verhuurdersheffingen en dergelijke zijn voorbeelden van niet-beïnvloedbare kosten. Om de beïnvloedbare kosten te verlagen, is Huis & Erf daarom met een acceptabele dienstverlening, strakker gaan sturen op haar kerntaken en rendementsdenken. Het geld wat daarmee vrij komt, wordt ingezet voor de betaal- en beschikbaar- en passendheid van sociale huurwoningen in het werkgebied.

Hoe is Huis & Erf dat aan het doen?
Voor het behalen van de nieuwe financiële doelen geeft Huis & Erf zichzelf vier jaar de tijd. In 2015 vindt er een transformatie plaats van de organisatie van Huis & Erf. Huis & Erf wordt een kleinere en flexibelere organisatie die zich enkel richt op een paar kerntaken en andere zaken kwalitatief uitbesteed. Medewerkers halen 'buiten' de maatschappelijke vraag op en bepalen op basis van het Ondernemingsplan 2014-2017 wat Huis & Erf wel voor de sociale doelgroep doet en wat niet. De bedrijfsvoering van Huis & Erf wordt hierop aangepast. Helaas gaat dit ook arbeidsplaatsen kosten. Huis & Erf herkent zichzelf als een maatschappelijke werkgever. Zij probeert haar medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren met een sociaal plan en een persoonlijk ontwikkelingsplan. Alles zodat medewerkers in hun kracht kunnen komen binnen of buiten de nieuwe organisatie. De transformatie van de organisatie is in november 2014 gestart en moet eind 2016 klaar zijn.

Hoe ver is Huis & Erf nu?
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe werkprocessen. Deze processen staan centraal in de nieuwe werkorganisatie. De organisatie gaat kantelen naar een proces gestuurde organisatie, wat betekent dat afdelingen zullen verdwijnen, en dat daar werkprocessen voor in de plaats komen. Er wordt een geheel nieuw bedrijf ontworpen, hierbij wordt ook gekeken of bepaalde taken in de toekomst nog (zelf) moeten worden gedaan. Ook zijn er taken waarvoor uitbesteding of uitvoering samen met of door andere organisaties beter is. De toekomstige organisatie van Huis & Erf zal kleiner en meer flexibel worden, met als doel om meer geld te kunnen besteden aan de taak van Huis & Erf, woningen voor de doelgroep.

Huis & Erf bouwt de nieuwe organisatie in een open aanpak samen met de medewerkers op. Hiervoor worden onder andere veelvuldig ‘Spiegelsessies’ gehouden met belanghebbenden. In deze sessies krijgen zeker ook de medewerkers de gelegenheid om mee te denken over het toekomstige bedrijf. Omdat de organisatie kleiner moet worden, heeft dit helaas ook pijnlijke kanten voor de medewerkers. In deze open aanpak wordt voor de medewerkers steeds duidelijker waar en hoeveel arbeidsplaatsen dit ook gaat kosten. Een emotionele kant van de transformatie die ook veel menselijke aandacht vraagt. "De afspraak is dat in mei 2015 het totale plan voor de nieuwe organisatie klaarligt, dit mag dan voor de medewerkers geen verrassingen meer hebben alsook de medewerkers goed begeleiden in de wijzigingen.

Aansluitend wordt er een adviesaanvraag voorgelegd aan de Ondernemingsraad over de nieuwe organisatie en de vakbonden over het sociaal plan." aldus Marcel Meulen, directeurbestuurder van Huis & Erf. De corporatie geeft zichzelf de tijd tot eind 2016, dan moet de nieuwe organisatie er staan. In het tweede kwartaal van dit jaar berichten wij u weer verder.

Met vriendelijke groet
w.g. Marcel Meulen
directeur-bestuurder"

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//