foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vastgesteld bestemmings- en exploitatieplan Duin-Vlagheide, deelgebied I ter inzage

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel – Het Schijndels college maakt bekend dat voor het gebied Duin-Vlagheide, deelgebied I een bestemmingsplan is vastgesteld. Voor het plangebied van dit bestemmingsplan, is naast het bestemmingsplan ook een exploitatieplan vastgesteld. Zowel het bestemmingsplan Duin-Vlagheide, deelgebied I [vastgesteld bij raadsbesluit 5 maart jl.] als het exploitatieplan Duin-Vlagheide, deelgebied I liggen met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 20 maart jl. zes weken ter inzage en kan ook beroep tegen beide worden ingesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied begrensd aan de zuidzijde van het bedrijventerrein Duin, in het noorden door het Duits Lijntje, in het oosten door het bedrijf van Van Swaay en in het zuidwesten door Vlagheide.

Herziening bestemmingsplan noodzakelijk
Gelet op het nieuwe beleidskader zoals dit in het beeldkwaliteitsplan en structuurvisie is vastgelegd is het wenselijk om voor het plangebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Vanwege een andere verkaveling en in verband hiermee is ook in een andere ontsluiting voorzien. Vandaar dat een herziening van dit bestemmingsplan noodzakelijk is.

Exploitatieplan
Het exploitatieplan heeft betrekking op het gehele gebied van het bestemmingsplan Duin-Vlagheide, deelgebied I. Voor dit gebied was het kostenverhaal nog niet verzekerd en is het noodzakelijk eisen te stellen aan de inrichting. Om deze redenen is eveneens een exploitatieplan opgesteld en wordt voldaan aan de verplichting zoals in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening is opgenomen.

Ter inzage
Naast het bestemmings- en het exploitatieplan Duin-Vlagheide, deelgebied I liggen ook ter inzage:
1. het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2015
2. De Zienswijzennota bestemmingsplan Duin-Vlagheide, deelgebied I

Meer informatie
• Op de website officiële bekendmakingen
Toelichting bestemmingsplan
Toelichting exploitatieplan
www.ruimtelijkeplannen.nl zoek op NL.IMRO.0844.BPDI-VG01en NL.IMRO.0844.EPDI-VG01.

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//