foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KBO-Brabant roept kandidaten op voor proefproces tegen discriminatie ouderen

KBO Brabant 2014Brabant - Aanleiding tot deze oproep van KBO-Brabant zijn de discriminerende voorwaarden voor ouderen bij de toekenning van het persoonsgebonden budget van de Zorgverzekeringswet. Ouderen die onder de Zorgverzekeringwet aanspraak maken op een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen hun aanvraag afgewezen zien omdat hun beperkingen het gevolg zijn van 'normale ouderdomsprocessen'. KBO-Brabant roept in die zin benadeelde senioren op zich te melden. Samen met Yuris Rechtshulp uit Tilburg wil KBO-Brabant een proefproces steunen om deze discriminatie van ouderen aan de kaak te stellen.

Wijziging Zorgverzekeringswet
Minister Schippers (VWS) werkt aan een wijziging van de Zorgverzekeringswet waarin wordt bepaald dat zorgverzekeraars ook na 2015 het ‘Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget’ (Zvw-pgb) moeten aanbieden. De exacte tekst van het wetsvoorstel komt beschikbaar na advisering door de Raad van State.
Vooruitlopend hierop hebben de Minister en Staatssecretaris echter al bestuurlijke afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars Nederland en belangenvereniging Per Saldo over de voorwaarden waaraan een aanvraag voor een Zvw-pgb moet voldoen. KBO-Brabant heeft deze afspraken nauwkeurig onderzocht en vastgesteld dat zorgverzekeraars een pgb onder meer mogen weigeren als sprake is van functiebeperkingen veroorzaakt door 'normale verouderingsprocessen'.
In hun polis 2015 hebben de zorgverzekeraars deze voorwaarden reeds opgenomen. Volgens KBO-Brabant betekent dit dat ouderen niet dezelfde rechten hebben als andere verzekerden en dat is naar de mening van deze belangenvereniging van senioren onacceptabel.

Overeenkomst met verzekeraars
De nieuwe regels over het Zvw-pgb zijn het gevolg van de wijzigingen in het zorgstelsel. Sommige onderdelen van de oude AWBZ-zorg – waaronder de wijkverpleging – worden nu geleverd door zorgverzekeraars. Met de verzekeraars is afgesproken dat die zorg niet alleen in natura maar ook via een pgb moet kunnen worden verkregen. Dat geldt voor elke verzekerde, maar voor ouderen zijn nadere voorwaarden gesteld. Toch waren de ouderenbonden geen partij bij de bestuurlijke afspraken die Minister Schippers en Staatssecretaris Van Rijn hierover hebben gemaakt met Zorgverzekeraars Nederland en Per Saldo. KBO-Brabant heeft Minister Schippers dan ook aangesproken over de voorwaarden waaraan ouderen moeten voldoen en over de uitsluitende werking die deze voorwaarden voor vele ouderen inhouden. De Minister heeft geantwoord dat het niet zo is dat ouderen ongelijk worden behandeld, maar dat zij wil voorkomen dat verzekerden een pgb-voorziening aangepraat krijgen terwijl ze niet in staat zijn de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. "Een kwalijke redenering", zegt Wilma Schrover van KBO-Brabant, “want waarom zouden mensen met normale ouderdomsverschijnselen ineens niet meer in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiën? Wat moet worden verstaan onder ‘normale’ ouderdomsverschijnselen? Wanneer ben je eigenlijk oud? En waarom wordt diezelfde redenering niet gevolgd bij andere leeftijdscategorieën? Let wel, wij zijn beslist voorstander van het Zvw-pgb, maar wel voor iedereen!”.

Oproep aan senioren
Volgens KBO-Brabant blijkt uit de bestuurlijke afspraken tussen het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Per Saldo dat partijen het verstrekken van een pgb aan ouderen voor wijkverpleegkundige zorg eigenlijk zoveel mogelijk willen voorkomen. Zorgverzekeraars zullen dan ook elke weigeringsgrond, zoals die van de 'normale verouderingsprocessen', aangrijpen om aanvragen Zvw-pgb door ouderen af te wijzen. Dit is des te schrijnender omdat álle zorgverzekeraars deze voorwaarde hebben opgenomen in hun polisvoorwaarden 2015. Hoewel Minister Schippers dat wel suggereert, is er geen mogelijkheid om over te stappen naar een zorgverzekering die wel voorziet in een Zvw-pgb bij beperkingen als gevolg van ouderdomsverschijnselen.

Aanmelding bij KBO-Brabant nà afwijzing
Senioren die zelf de regie willen houden over de invulling van hun wijkverpleegkundige zorg, maar hun aanvraag Zvw-pgb afgewezen zien op grond van 'normale verouderingsprocessen', worden opgeroepen zich zo spoedig mogelijk na ontvangst van de afwijzing te melden bij KBO-Brabant via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. KBO-Brabant wil namelijk samen met zijn partner Yuris Rechtshulp uit Tilburg de gedupeerde aanvrager ondersteunen in een gang naar de rechter om de bestuurlijke afspraken die hun beslag hebben gekregen in de polissen van zorgverzekeraars te laten toetsen op discriminatoire voorwaarden.

"Samen staan we sterk en met een gezamenlijke actie hopen we dit ondoordachte beleid terug te draaien, desnoods via de rechter", aldus de directeur van KBO-Brabant.

Achtergrond: het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet
Mensen met een zorgbehoefte kunnen sinds 1 januari 2015 een beroep doen op verschillende instanties.
• De gemeente is verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning thuis in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
• Het rijk is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet langdurige zorg ( Wlz). Daarbij is sprake van zware zorg, veelal 24 uur per dag. Die kan, maar dat hoeft niet, plaatsvinden in een instelling.
• De zorgverzekeraars zijn op basis van de Zorgverzekeringswet verantwoordelijk voor medische kosten.
Al deze zorg kan naar keuze in natura (als een voorziening of (hulp)middel) geboden worden of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Bij een pgb kan de zorgvrager zelf zorg inschakelen, waarbij (een deel van) de kosten worden vergoed.
Zorgverzekeraars moeten op basis van de voorgestelde wijziging van de Zorgverzekeringswet ook de wijkverpleging, die valt onder de basis-zorgverzekering, als pgb aanbieden. Zorgvragers kunnen dan zelf bepalen van wie zij de verpleegkundige hulp willen ontvangen. Dat kan een informele zorgverlener zijn, maar ook iemand die toch al aan huis komt om andere ondersteuning te bieden.

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//