foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente Schijndel investeert in biodiversiteit - projecten opnieuw succesvol, ook NMC helpt mee

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Afgelopen jaar zijn in het kader van de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan Schijndel twee projecten uitgevoerd in samenwerking met projectbureau Orbis. Beide projecten 'Samen naar een biodivers Schijndel' en 'Erven met uitstraling' hebben tot doel om de biodiversiteit in Schijndel te vergroten. Vorig jaar werd met het project 'erven met uitstraling' voor het eerst de biodiversiteit in Schijndel vergroot bij diverse inwoners. Van het eerste project hebben 80 inwoners gebruikt gemaakt en van erven met uitstraling in totaal 21. De gemeente wil de succesvolle afronding van beide projecten niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom wordt op maandagavond 30 maart een uitlevermoment van de biodiversiteitspakketten georganiseerd in Heempark de Bleekert. Wethouder Bart Claassen zal hier de pakketten aan de 80 deelnemers van dit project overhandigen.

Samen naar een biodivers Schijndel
Binnen dit project konden bewoners binnen de bebouwde kom van Schijndel en Wijbosch een biodiversiteitspakket bestellen. Hierbij kon een keus worden gemaakt uit een vogel-, vlinder-, of bijenpakket. 80 inwoners hebben hier gebruik van gemaakt.
Daarnaast is in samenwerking met Natuur- en Milieucentrum (NMC) Schijndel een folder ontwikkeld [zie hieronder] voor de basisschoolkinderen van de groepen 4 tot en met 8. Later dit jaar worden door NMC Schijndel ook nog knutselmiddagen georganiseerd voor de basisschoolkinderen uit deze groepen.

Erven met uitstraling
Erven met uitstraling heeft als doel om de biodiversiteit op en de uitstraling van erven in het buitengebied van Schijndel te vergroten. In 2014 is een eerste ronde van dit project uitgevoerd, hier hebben 21 inwoners uit het buitengebied aan deelgenomen.
Afgelopen periode is een tweede ronde van dit project uitgevoerd, waarvoor zich 22 inwoners hebben aangemeld. Verspreid over deze 22 erven zijn op 17 maart ruim 1.800 stuks beplanting, 34 bloembollenpakketten, voor 1.900 m2 meerjarig bloemenmengsel en 29 nestkasten uitgedeeld

Natuur- en Milieucentrum (NMC) Schijndel - Samen naar een biodivers Schijndel
In 2015 werken Gemeente en NMC Schijndel met ondersteuning van Projectbureau Orbis samen aan het project 'Samen naar een biodivers Schijndel'. NMC Schijndel organiseert en financiert de actie met basisschoolleerlingen en stelt hiervoor 1000 euro beschikbaar. Doel van het project is om de bewustwording rondom biodiversiteit te vergroten bij (jonge) inwoners van Schijndel en de biodiversiteit in de kernen van Schijndel te vergroten door een stimuleringsregeling en een actie met basisschoolleerlingen.
Begin 2015 krijgen alle basisschoolleerlingen een flyer 'Samen naar een biodivers Schijndel' [pdf]. Hierin worden betekenis, nut en noodzaak van biodiversiteit uitgelegd. Daarnaast worden tips gegeven hoe kinderen zelf kunnen bijdragen aan biodiversiteit.
Daarna worden een aantal themabijeenkomsten georganiseerd. Kinderen bouwen dan een insectenhotel en krijgen dit met een vlinderstruik en een zakje bloemzaden mee naar huis.


De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//