foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Interview met Susanne Haerkens, wijkverpleegkundige sociaal wijkteam

Suzanne HaerkensSchijndel - [Bijdrage gemeente Schijndel] Sinds kort worden wijkverpleegkundigen ingezet via het Sociaal Wijkteam. Om alle inwoners van Schijndel bekend te maken met deze verpleegkundigen en hun werk, wordt er regelmatig een interview gehouden. Deze keer werd Susanne Haerkens geïnterviewd in haar functie als wijkverpleegkunde bij het sociaal wijkteam. Ze is samen met haar collega wijkverpleegkundigen Ingrid en Daisy via het sociale wijkteam betrokken bij onder andere vragen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn en vormt een spilfunctie tussen de zorg en de sociaal-maatschappelijke netwerken in Schijndel. Sinds dit jaar doen wijkverpleegkundigen de indicaties voor verzorging en verpleging zoals deze nu is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Suzanne vertelt u over haar achtergrond, haar enthousiasme en deelt de nieuwste ontwikkelingen.

Susanne Haerkens
Susanne is 43 jaar, heeft HBO-V gedaan in Nijmegen en is voor 20 uur per week actief in wijkteam Schijndel Noord van Vivent. Ze werkt al ongeveer 19 jaar met plezier als wijkverpleegkundige. Naar ervaring opgedaan te hebben in o.a. verzorgings- en verpleeghuizen, de Binckhorst en de St. Maartenskliniek, bleek haar passie te liggen bij de wijkzorg.
Susanne is ooit begonnen als wijkverpleegkundige in Kerkdriel en heeft in die jaren zich daarbij op verschillende vlakken inhoudelijk verdiept. Zo heeft ze, in een toen nog samenwerkingsproject tussen huisarts en thuiszorgorganisatie, gewerkt als diabetesverpleegkundige in een huisartsenpraktijk. Verder heeft ze continuïteitshuisbezoeken gedaan bij oncologiepatiënten. Ze begeleidde patiënten, aangemeld via het ziekenhuis, met een diagnose van kanker en hielp ze in dit proces. Deze vorm van zorg bestaat overigens ook nu nog in Schijndel.

De zorgverzekeraar
Na wat uitstapjes naar een meer coördinerende rol en teamcoaching is Susanne blij de voor haar perfecte combinatie te hebben gevonden tussen zorg bieden in de praktijk en een meer overstijgende rol als generalist. Ze is nu dus samen haar collega wijkverpleegkundigen Ingrid en Daisy via het sociale wijkteam betrokken bij onder andere vragen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn en vormt een spilfunctie tussen de zorg en de sociaal-maatschappelijke netwerken in Schijndel. In het wekelijkse overleg van het sociaal wijkteam weten de verschillende professionals elkaar steeds beter te vinden en werken nauw samen. De inzet van de wijkverpleegkundige in deze overstijgende rol wordt bekostigd door de zorgverzekeraar, die tevens controleert hoe de wijkverpleegkundige te werk gaat. De cliënten zijn vrij in hun keuze van zorgaanbieder, dus de wijkverpleegkundigen in het sociaal wijkteam moeten zich onafhankelijk opstellen in gesprekken. Bovendien moet hun werk transparant zijn naar de zorgverzekeraar toe: de wijkverpleegkundigen brengen onder andere verslag uit over de afhandeling van de zorgvraag.

Indiceren
Sinds dit jaar is het zo dat wijkverpleegkundigen de indicaties doen voor verzorging en verpleging zoals deze nu is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Voorheen was dit geregeld in de AWBZ en werden indicaties gedaan door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Deze taak van indiceren is niet specifiek voor de wijkverpleegkundigen in het sociale wijkteam, maar kan iedere wijkverpleegkundige die voldoet aan de landelijk gestelde eisen doen. Susanne vertelt dat ook mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) de weg weten te vinden naar de wijkverpleegkundige als hun zorg vanuit de zorgverzekeringswet ge(her)indiceert moet worden.
"Bij het indiceren van de zorg is het belangrijk dat er een verband is met geneeskundige zorg of een verhoogd risico daarop. Daarnaast is de zorg is gericht op kwaliteit van leven en versterking van de zelfredzaamheid en eigen regie van zowel de cliënt als degene om de cliënt heen. Er wordt dus gekeken wat de cliënt zelf kan en wat deze in zijn eigen omgeving voor zijn zorg kan organiseren al dan niet met hulpmiddelen. Natuurlijk is er altijd de professionele zorg aanvullend hierop", zoals Susanne het verwoordt.
Nieuwe cliënten komen bij de wijkverpleegkundige via het ziekenhuis, de huisarts, het sociaal wijkteam of ze nemen zelf contact op met de organisatie van wie ze de zorg willen ontvangen.

Sociale kaart
Samen met studenten van de HAN (Nijmegen), de informatie- en adviesmedewerkers van de 4 woonservicepunten en het sociaal wijkteam wordt er gewerkt aan een sociale kaart. Hierop vind je de instellingen en activiteiten uit de zorg maar ook uit de sectoren welzijn, sport en onderwijs met een korte beschrijving van wat zij te bieden hebben. Susanne heeft laatst de eerste presentatie hiervan bijgewoond en is erg te spreken over het resultaat. "In Google Maps is een kaart te zien van Schijndel, met daarop icoontjes. Als je hierop klikt, verschijnt de informatie over dat waar je bent. Daarnaast kun je via een legenda naast de kaart ook snel zoeken naar wat er in Schijndel te vinden is op het gebied van o.a. zorg, wonen, welzijn. Het is de bedoeling dat deze sociale kaart binnenkort voor iedereen beschikbaar is. Ik vind het een mooi systeem. Het bevestigt wat ik ook in mijn werk ervaar: er is zoveel aanbod in Schijndel!", vertelt Susanne enthousiast. Haar enthousiasme wekt vertrouwen voor het werk van de wijkverpleegkundige en het Sociaal Wijkteam.

Eerder verschenen
In-gesprek-met-de-wijkverpleegkundigen-ingrid-smit-en-daisy-de-la-cousine

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//