foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In gesprek met de wijkverpleegkundigen Ingrid Smit en Daisy de la Cousine

Daisy en IngridSchijndel - [bijdrage gemeente Schijndel] Met de decentralisaties van de zorg ligt de verantwoordelijkheid hiervoor grotendeels bij de gemeente. Sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen worden ingezet om deze taken te ondersteunen. Binnen de integrale aanpak hebben de wijkverpleegkundigen de verantwoordelijkheid voor de verpleegkundige zorg bij mensen thuis. Zorgverzekeraars zijn vanaf dit jaar verantwoordelijk voor wijkverpleegkundige zorg. Voor personen met recht op wijkverpleging vergoedt de verzekering deze zorg, zonder daarbij om een eigen bijdrage te vragen. De wijkverpleegkundigen krijgen de ruimte om zelf in te schatten hoeveel tijd er nodig is voor een cliënt. Daarbij bepalen de richtlijnen van het V&VN (beroepsgroep voor verpleegkundigen en verzorgenden Nederland) hoe die beoordeling en gemeentelijke aanpak eruit zullen zien. [Foto: Daisy [l.] en Ingrid]

In december 2014 zijn Ingrid en Daisy aangesteld als wijkverpleegkundigen in Schijndel. Ingrid Smit en Daisy de la Cousine zijn direct gekoppeld aan het Sociaal Wijkteam Schijndel. Zij nemen wekelijks deel aan het casusoverleg en met hun komst is het Sociaal Wijkteam Schijndel ook wat betreft medische deskundigheid vervolmaakt. Want Ingrid en Daisy weten van wanten. Beide dames zijn opgeleid als HBO verpleegkundigen en beschikken over ruime ervaring.

Ingrid Smit
Ingrid is 39 jaar, heeft haar opleiding HBO V gedaan in Nijmegen en ze werkte tijdens haar opleiding in het Radboud Ziekenhuis, waarbij ze als bijbaan ook al veel werkte bij de Thuiszorg. Ingrid werd toen op 24-jarige leeftijd aangenomen als wijkverpleegkundige in de thuiszorg, waarbij deze allround functie haar heel erg aansprak. In deze functie hield Ingrid zich behalve met medisch inhoudelijke zaken ook bezig met administratie, cliëntenzorg, planningen etc. Ingrid onderhield veel contact met huisartsen, waarmee ze veelvuldig multidisciplinair overleg had. Naast deze baan volgde Ingrid ook de opleiding kwaliteitsfunctionaris op HBO niveau en ze heeft nog een tijd gewerkt als kwaliteitsfunctionaris.
Echter het vak wijkverpleegkundige bleef trekken, ze miste het contact met cliënten, het zelfstandig werken, keuzen maken, onderweg zijn, dus toen de kans zich voordeed om terug te keren in dit vak heeft ze die kans met beide handen aangegrepen. Ze werkt binnen Vivent als wijkverpleegkundige, waarbij ze naast de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg in de regio Schijndel ook in het wijkteam ging werken. Het was dan ook heel logisch dat Ingrid gevraagd werd om de nieuwe functie van wijkverpleegkundige vanuit het Sociaal Wijkteam Schijndel (SWT) te gaan invullen. En Ingrid zei volmondig ja. Naast Ingrid zal ook een andere collega van Vivent als wijkverpleegkundige ingezet worden. Met haar aar zullen we binnenkort ook in gesprek gaan en aan u voorstellen.

Daisy de la Cousine

Daarnaast is Daisy de la Cousine aangetrokken als wijkverpleegkundige vanuit haar moederorganisatie Laverhof. Daisy is 32 jaar en ook door de wol geverfd als verpleegkundige. Haar loopbaan startte ze in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie Carolus. Binnen dit ziekenhuis is ze ook werkzaam geweest als verpleegkundig coördinator, dat heeft Daisy 3 jaar gedaan en in totaal heeft ze 10 jaar gewerkt in het Carolus Ziekenhuis. De overgang naar het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis pakte voor haarzelf niet positief uit. De werkdruk en werksfeer in dit nieuwe grote ziekenhuis stonden Daisy minder aan. Juist het contact met patiënten nam af en dat was net wat Daisy zo aansprak in het vak van verpleegkundige. Het werd haar dus duidelijk dat ze op zoek moest naar een nieuwe baan. En die vond Daisy bij Laverhof als verpleegkundige in de thuiszorg. Ze mocht haar baan helemaal naar eigen inzicht invullen en ze heeft die uitdaging met beide handen aangegrepen. De vacature wijkverpleegkundige kwam voor Daisy ook op het juiste moment.

Indiceren
Daisy en Ingrid zijn sinds enkele weken toegevoegd aan het Sociaal Wijkteam Schijndel. En het is een hele drukke, maar uitdagende tijd. Tot 1 januari 2015 was het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) het indicatiekantoor. Deze activiteiten zijn echter overgegaan naar de gemeente. Vóór 1 mei moeten alle cliënten opnieuw bezocht worden om te kijken welke zorg nodig is, de zogenaamde indicatie van zorg. Beide dames zijn volop bezig met het indiceren van de cliënten: welke problematiek speelt er bij de cliënt, welk maatwerk is nodig voor deze individuele cliënt, uiteraard passend binnen de huidige tijd, waarbij vooral gekeken wordt naar wat mensen zelf kunnen met ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk. Waar nodig wordt professionele hulp en ondersteuning (tijdelijk) ingezet. Het vergt een heel eigen kijk op de beschikbare zorg en door het wekelijks casusoverleg in het SWT kunnen Daisy en Ingrid hun specifieke medische kennis inbrengen en samen kijken welke zorg voor de betrokken inwoners ingezet moet worden. Dat kan variëren van vrijwillige dagbesteding, medicijncontrole etc. of  bijvoorbeeld tweemaal per week ondersteuning bieden bij het douchen en alle andere denkbare variaties.

Kennismaken met partners
Samenwerken met andere partijen zorgt voor een integrale en goed afgestemde aanpak voor de inwoners uit Schijndel. Het is daarom van doorslaggevend belang om snel kennis te maken met de andere professionals. Goed contact met de huisartsen, de praktijkondersteuners van deze praktijken en andere partners op het gebied van zorg en welzijn is nodig.
De zogenaamde sociale kaart, wat is er precies in Schijndel op sociaal maatschappelijk terrein. Daisy en Ingrid gaan hierin duidelijk de initiërende rol spelen. Partijen mogen zich nu ook al melden bij hen via het Sociaal Wijkteam Schijndel. Maak bekend welke innoverende zorg in Schijndel aanwezig is, wat u als partner te bieden hebt. De beide wijkverpleegkundigen kunnen dan zorgen dat samen met alle betrokkenen een goed sociaal ‘cement’ ontstaat, met professionals en met vrijwilligers. Samen kan een stappenplan gemaakt worden hoe vanaf januari 2015 in de nieuwe situatie waarbij de zorg naar de lokale overheden is gekomen, de Schijndelse inwoners goede ondersteuning kunnen krijgen.

Inwoners
Het SWT vormt de toegang tot de lokale zorg. Aarzel niet contact met hen op te nemen bij alle vragen op het gebied van ondersteuning. De medisch inhoudelijke vragen komen dan automatisch bij Daisy of Ingrid terecht. Zij nemen dan contact met u op.

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//