foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Grootschalig woonwensenonderzoek gemeente Schijndel

Companen enqueteSchijndel - De gemeente doet onderzoek naar de woonwensen van de inwoners van Schijndel. Hiermee willen zij inzicht krijgen in onder andere vragen als: "Bent u tevreden over uw huidige woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen?" De gemeente is benieuwd naar de mening van de inwoners van Schijndel en hoopt dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek. Met de resultaten van het onderzoek kan bepaald worden of het beleid op het gebied van wonen moet worden aangepast. Vanaf morgen vrijdag 6 februari ontvangen 1.500 huishoudens in Schijndel een brief met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.

Vragenlijst via internet
Men kan met de toegangscode via internet een vragenlijst invullen. Dat werkt sneller en goedkoper. Bij onvoldoende deelname aan het digitale onderzoek, worden bewoners mogelijk ook gebeld en kunnen zij telefonisch de vragen beantwoorden om voldoende respons te krijgen. Daarbij wordt ook gekeken of er genoeg jongeren en ouderen gereageerd hebben om van alle groepen een goed beeld te krijgen. Speciaal voor deze groepen zijn er specifieke vragen opgenomen in de vragenlijst.

Gemeenschappelijk woonbeleid gemeente Meierijstad
De gemeente heeft adviesbureau Companen gevraagd het onderzoek uit te voeren. Uiteraard worden de vragenlijsten strikt vertrouwelijk behandeld. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een rapport dat eind 2015 gereed zal zijn. Omdat meerdere gemeenten in de regio Den Bosch ditzelfde onderzoek gelijktijdig uitvoeren kunnen niet alle rapporten op korte termijn gereed zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting in het voorjaar van 2015 meegenomen in het proces om te komen tot een gemeenschappelijk woonbeleid voor de 3 fusiegemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.
Meierijstad 2015
Companen enquete


TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//