foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Cafetaria De Kafmolen mag vergroot worden

Gebouw DeKafmolenSchijndel - Cafetaria De Kafmolen aan de Hoofdstraat in Schijndel gaat uitbreiden. Café/zaal de Kafmolen is nu bijna een jaar leeg door ruzie met de verhuurder. Er is bij de gemeente Schijndel een aanvraag ingediend voor het vergroten van het cafetaria de Kafmolen aan de Hoofdstraat 169-171. De uitbaters, het echtpaar Judith en Bernard van der Heijden samen met zijn broer Jasper van der Heijden, willen het bestaande cafetaria aan de Kafmolen vergroten door een deel van het huidige café en de zaal bij het cafetaria te trekken. Het college van B&W van de gemeente Schijndel is afgelopen dinsdag 27 januari akkoord te gaan met deze vergroting van het cafetariagedeelte met gebruik als restaurant. Het cafégedeelte verdwijnt daarbij en de bestaande zaal wordt kleiner. De verbouwing is ondertussen begonnen en half april gaat het vernieuwde cafetaria naar verwachting open. Foto TVSchijndel

De gemeente laat via haar woordvoerster in een reactie weten dat "het college het initiatief als uitbreiding ziet van het cafetaria. Aangezien de parkeernorm voor een cafetaria dezelfde is als van het huidige gebruik als café/zaal, hoeven geen extra parkeerplaatsen aangelegd te worden. Het eerder ingediende ambtelijke advies om geen medewerking te verleden aan een verzoek tot afwijzing wordt dus door het college niet overgenomen om bovengenoemde reden." Het college kiest dus voor scenario c: initiatief betreft cafetaria en past binnen het bestemmingsplan. De andere scenario’s waartussen het college kon kiezen waren sccenario a: initiatief betreft een restaurant en past niet binnen bestemmingsplan en scenario b: initiatief betreft een restaurant en college wil afwijken van bestemmingsplan

Het ambtelijk advies voor besluitvorming aan haar college betrof dat: "door het gebruik als restaurant dit extra parkeerdruk met zich mee zal brengen. Dit vanwege het feit dat op eigen terrein geen ruimte is om te voorzien in de extra parkeerbehoefte en dat de parkeervoorzieningen in de openbare ruimte in de omgeving van de Kafmolen op dit moment al onder druk staan en extra parkeerdruk ter plaatse daarbij onwenselijk is."

Lacros

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//