foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Heemkundekringen en RCE pleiten voor handhaving eigen identiteit, wel samenwerking in Meierijstad

heemkundekringen zienswijzeMeierijstad - Het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente Meierijstad ligt inmiddels vanaf 5 december ter inzage. Iedereen kan daar zienswijzen tegen indienen. Inmiddels is recent duidelijk geworden dat de voorzitters van Heemkundekring Vehchele uit Veghel, Heemkundekring Schijndel, Heemkundekring Erthepe uit Erp en Stichting Roois Cultureel Erfgoed [RCE] uit Sint-Oedenrode gezamenlijk een zienswijze hebben ingediend bij alle colleges van de toekomstige Meierijstad. Dit deden zij op 22 januari jl. met als doel hun wensen en verlangens kenbaar te maken die vervolgens meegenomen kunnen worden tijdens het te formuleren beleid van de nieuwe gemeente. Zij willen daarbij vooral pleiten voor handhaving van de zelfstandigheid en identiteit van de heemkundekringen en Stichting. Zij hebben alle vier op hun eigen manier een groot aantal leden en hechte verankering in de lokale gemeenschappen met hun eigen onderzoeken, lezingen, publicaties, excursies die zij in eigen accommodaties verzorgen. Zienswijzen kunnen nog door iedereen ingediend worden tot en met aanstaande donderdag 29 januari.

In 2014 hebben de genoemde vier organisaties uitgesproken dat zij "met behoud van de eigen identiteit, de eigen zelfstandigheid en de eigen huisvesting, waar dat mogelijk is samen projecten te realiseren. Een tweetal besprekingen in dat jaar stond in het teken van kennismaking, uitwisseling van gegevens en verkenning van de mogelijkheden. Waar dat mogelijk en wenselijk is willen zij gebruik maken van andere (Meierijse) organisaties om hun doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Vooruitlopend op de voorgenomen fusie van de drie gemeenten, zullen deze organisaties graag hun bijdrage leveren in de vorm van een advies aan het te zijner tijd te vormen gemeentebestuur van Meierijstad met betrekking tot het erfgoedbeleid in zijn algemeenheid en meer in het bijzonder t.a.v. heemkunde."

Doel indiening zienswijze heemkundekringen en RCE
"De reactie op het Herindelingsontwerp Meierijstad en de visie op de culturele sector heeft ten doel de fusiepartners:
• nadrukkelijk te wijzen op de grote maatschappelijk betekenis van onze organisaties
• onze plaats en functies te erkennen als wezenlijk onderdeel van beleid en dus ook van huisvesting en subsidiëring
• met klem verzoeken mee te werken aan behoud van onze zelfstandigheid en identiteit
• te wijzen op de wenselijkheid van een nader onderzoek naar het verwezenlijken van projecten en doelstellingen die de bestaande gemeentegrenzen overschrijden en een aantoonbare meerwaarde bieden op het terrein van erfgoed en heemkunde."

Zienswijze indienen
Iedereen die dat wil kan een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp is donderdag 27 november door de gemeenteraden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel goedgekeurd. In het document zijn onder meer de grenzen van de nieuwe gemeente en de nieuwe gemeentenaam, Meierijstad, opgenomen. Ook de fusiedatum, 1 januari 2017, is onderdeel van het herindelingsontwerp. Verder worden de kenmerken van de huidige drie gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel beschreven en wordt ingegaan op het waarom van de herindeling.

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//