foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Parochie dankt de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet voor een mooie Kerstmis

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - [Een bijdrage van R.K. Parochie H. Michaël] Het hoge feest van Kerstmis hebben we in de vier verschillende kerken van onze parochie weer op feestelijke wijze mogen vieren. Het blijft een groot mysterie dat het eenvoudige en weerloze kind in de kribbe de Zoon van God en onze Heiland is. Het vraagt nederigheid om gekleed met onze dure schoenen en mooie kleren, in de stal bij de kribbe neer te knielen. Maar door deze houding krijgen we meer terug dan goud, wierook of mirre: Vrede op aarde in de harten van de mensen in wie God een welbehagen heeft. Wij willen alle mensen heel hartelijk danken die zich nederig en vol liefde ingezet hebben bij de voorbereiding van het kerstfeest, bij het vieren van de vele vieringen en die zich hebben ingezet om de kerkgebouwen weer van alle kerstversieringen te ontdoen.

We willen ze noemen: de kerkschoonmakers die voor Kerstmis en na Kerstmis de kerken hebben schoongemaakt, de kerststalbouwers, en zij die de kerststallen weer opgeruimd hebben, de koper- en zilverpoetsers, de dames en heren van de bloemversieringen, de zangkoren en muziekgezelschappen, de dirigenten, koorleiders en organisten, de kosters, lectoren, acolieten en collectanten, allen die zich hebben ingezet voor de radio en televisie-uitzendingen, alle medewerkers op de pastorieën in de administratieve en huishoudelijke diensten, de kerk- en vrijwilligerscoördinatoren, de liturgische werkgroepen, de drukkers van boekjes, folders e.d., allen die zich hebben ingezet bij de voorbereiding en uitvoering van vieringen voor kinderen.

Heel bijzonder ook dank aan allen die rondom Kerstmis de zieken van de parochie bezocht hebben en hen een attentie gegeven hebben als teken dat we hen niet vergeten zijn. Het is een hele lijst mensen, die zich ingezet hebben om het Kerstfeest zo feestelijk mogelijk te maken. Het is geweldig te ervaren dat we met zovelen ons willen en kunnen inzetten voor zoveel anderen om gezamenlijk ons mooie katholieke geloof te vieren.
Maar er zijn nog meer vrijwilligers die niet specifiek met Kerstmis actief zijn. We denken aan het parochiebestuur, de mensen die zich inzetten voor een avondwake, de diaconale werkgroepen en de catechesewerkgroepen, de administratieve medewerkers.

Het hele pastorale team is u allen, die zich zo bijzonder inzet voor de parochie, buitengewoon dankbaar. Zonder al die goede vrijwilligers kan een parochie niet bestaan. Moge God u rijkelijk belonen die zich op een of andere wijze inzet voor ons katholieke geloof. Laten we trots en fier zijn, dat onze God voor ons is mens geworden om ons te verlossen uit de macht van zonde en dood. Niets kan ons meer scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus! Het is een feest om christen te zijn. U allen danken wij hartelijk en wensen u een Zalig Nieuwjaar, een gezegend 2015.

Namens het pastoraal team van de R.K. Parochie H. Michaël,
Frank As, pastoor

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//