foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Faillissement huishoudelijke hulp Pantein-Vivent onafwendbaar, huishoudelijke hulp blijft gecontinueerd voor cliënten

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel / Regio - Landelijke bezuinigingen op het gebied van huishoudelijke hulp hebben de bedrijfsvoering voor Pantein/Vivent (HHPV) onbetaalbaar gemaakt. Om die reden is vandaag een faillissement aangevraagd. Een andere zorgpartij, ZuidZorg, zal hoogstwaarschijnlijk de dienstverlening overnemen. Het faillissement heeft alleen betrekking op huishoudelijke hulp van HHPV. De overige diensten van zowel Pantein als Vivent, zoals verpleging en verzorging (thuiszorg), kraamzorg, zorgcentra en het Maasziekenhuis Pantein, ondervinden geen gevolgen van het faillissement. Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent is een zelfstandig bedrijf dat zich richt op huishoudelijke hulp, gefinancierd vanuit de WMO. De dienstverlening staat geheel los van andere diensten van Pantein en Vivent zoals (wijk)verpleging en verzorging, wonen met zorg en andere medisch specialistische diensten, gefinancierd vanuit de zorgverzekering en AWBZ.

Cliënten persoonlijk geïnformeerd
Het wegvallen van Pantein-Vivent heeft voor inwoners van de gemeente Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught gevolgen. Op dit moment vindt overleg plaats over de ontstane situatie. Betrokken Meierij gemeenten zijn: Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught. Continuering van hulp voor alle inwoners staat voorop en de betrokken gemeenten geven dan ook aan dat cliënten kunnen blijven rekenen op hulp bij het huishouden.
De betrokken gemeenten zetten alles op alles om de betrokken cliënten zo min mogelijk te belasten met eventuele veranderingen. Wanneer meer duidelijk is over het voortzetten van de hulp worden cliënten daar persoonlijk van op de hoogte gesteld. Dit is ook al gebeurd met een brief naar alle cliënten (woensdag 14 januari jl. verzonden) waarin de gemeente wijst op een mogelijke verandering, actuele informatie online en een overzicht van veel gestelde vragen. De belangrijkste mededeling is ook vermeld, namelijk dat alle zorg, hulp bij het huishouden, hoe dan ook gecontinueerd wordt.

Effecten gewijzigd beleid
De ontstane situatie bij HHPV is een direct gevolg van bezuinigingen in de zorg. Door landelijke en lokale politieke besluitvorming hebben gemeenten te maken met afnemende budgetten waardoor minder uren worden afgenomen en vergoedingen voor dienstverlening op dit moment lager zijn dan de salarisrechten van medewerkers. Gestreden voor dienstverlening en banen. Afgelopen twee jaar hebben medewerkers en bestuur gestreden voor behoud van dienstverlening en werkgelegenheid. De verwachting was dat HHPV door het akkoord met de vakbonden, ontslag van een gedeelte van het personeel en een loonsverlaging, tot een kostendekkende dienstverlening konden komen. Helaas bleken de maatregelen niet toereikend om de verliesgevende situatie om te buigen.

Alternatief voor klanten en medewerkers
De afgelopen weken heeft Pantein-Vivent onder begeleiding van een stille bewindvoerder, de heer mr. drs. F.P.G. Dix van Turnaround Advocaten, naar de best mogelijke oplossing voor 6.100 klanten en 1.800 medewerkers gezocht. Na een zorgvuldige marktverkenning is een deskundige partij gevonden die het werk en een aanzienlijk deel van het personeel kan overnemen. Hierdoor lijkt een oplossing voor klanten en veel werknemers nabij.

ZuidZorg neemt dienstverlening en medewerkers over
Vanaf 1 februari 2015 is ZuidZorg voornemens de diensten van HHPV over te nemen. De gemeenten lijken hier positief tegenover te staan, maar de colleges van B&W moeten hier nog wel formeel mee instemmen. ZuidZorg is een thuisorganisatie uit Zuidoost-Brabant met ruime ervaring met thuiszorg, waaronder huishoudelijke hulp. ZuidZorg is bereid om alle dienstverlening vanaf 1 februari van HHPV over te nemen. Ruim 80% van de medewerkers krijgt een vast contract aangeboden van ZuidZorg, rekening houdend met de nieuwe beleidskaders. Zo kunnen klanten grotendeels hun vaste hulp behouden en medewerkers hun werk. Tot eind januari blijft de situatie zoals het nu is. Klanten en medewerkers worden de komende dagen uitgebreid over de veranderingen geïnformeerd.

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//