foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Laatste fase reconstructie N617 ’s-Hertogenbosch - Sint-Michielsgestel

Turborotonde HoogstraatRegio - De reconstructie van de provinciale weg N617 tussen ’s-Hertogenbosch (Kloosterstraat) en Sint-Michielsgestel (Zijweg Dungen) nadert zijn voltooiing. Er zijn nog een aantal werkzaamheden die nog zullen plaatsvinden tot het einde van het project. Naar verwachting vindt eind januari een officiële openingshandeling plaats. De oplevering voor het project staat gepland op 19 december 2014. De uitkijktoren is inmiddels weggehaald omdat de werkzaamheden binnen de rotonde voltooid zijn. De werkzaamheden kunnen nu vanachter de hekken bekeken worden. Op het project N617 zijn twee HOV-halte locaties opgenomen ter hoogte van de turborotonde Hoogstraat. HOV-haltes zijn de haltes waar de bussen voor het openbaar vervoer stoppen. De nieuwe busdienstregeling gaat in op 14 december 2014. Dan zal ook het HOV gaan rijden onder de naam 'Volans' op de corridor Veghel – Schijndel - Sint-Michielsgestel – ‘s-Hertogenbosch. [Foto: Beeld van de werkzaamheden in de turborotonde Hoogstraat]

Tunnel Keerdijk
Bij de tunnel Keerdijk na de afsluiting van de N617 is in augustus begonnen met het bouwen aan de zijde van de Pettelaarseweg. Het betonwerk is nagenoeg gereed, het asfalt is aangebracht en de markering is gezet. De resterende werkzaamheden tot de oplevering van het werk bestaan voornamelijk uit het graven van sloten langs de tunnelingangen, het afwerken in en rondom de tunnel en het planten van bomen. Rasenberg Wegenbouw is nog druk aan het werk maar de tunnel is op 3 november jl. opengesteld.

Tunnel Moerschot
Bij tunnel Moerschot is, net als bij tunnel Keerdijk na de afsluiting van de N617, begonnen met het bouwen van het tweede deel, hier aan de oostzijde. Zodra dit tunneldeel klaar is worden de beide delen van de Parallelweg die al klaar zijn met elkaar verbonden en wordt de nieuwe aansluiting op Moerschot gereed gemaakt. De openstelling van tunnel Moerschot en de Parallelweg voor fiets- en bestemmingsverkeer is, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, gepland in de week van 24 november.

Turborotonde Hoogstraat - openstelling fietstunnels
De nieuwe turborotonde Hoogstraat is volgens planning in augustus opengesteld voor verkeer. Hierdoor kon de tijdelijke rotonde worden verwijderd om de bouw van de tunneltoegangen mogelijk te maken. Daar is Rasenberg Wegenbouw nu druk mee. Het betonwerk van de toegangen aan de zijde van Sint Michielsgestel is nagenoeg gereed en nu kan gestart worden met het grondwerk en aanleggen van de voet- en fietspaden naar de tunnel en nieuwe bushalte aan deze zijde. Na het afronden van het betonwerk van de tunnelingang aan de zijde van Den Dungen zullen ook daar de aansluitende fiets- en voetpaden worden gemaakt. Intussen is er ook aan die zijde begonnen met het maken van de aansluitingen op de nieuwe bushalte. De openstelling van de fietstunnels onder de turborotonde aan de Hoogstraat zal, eveneens onder voorbehoud van de weersomstandigheden, begin december plaatsvinden.

Algemeen
Opheffen oversteken Kloosterstraat en Nieuwedijk / Brandsestraat
Vanaf 3 november zijn de oversteken Kloosterstraat en Nieuwedijk-Brandsestraat opgeheven. Daar zullen dan de laatste onderdelen van het reconstructieplan worden aangelegd. De tunnel Keerdijk is nu als vervangende route opengesteld.
• Opheffen parkeer- en verzorgingsplaats Bossche baan en afbouw faunavoorzieningen
In november wordt gestart met de saneringswerkzaamheden van de voormalige parkeerplaats langs de Bossche Baan, waarna het terrein ecologisch wordt ingericht. Het aanbrengen van een faunaraster langs de N617 en het afwerken van de passages zal in november worden voltooid.
Fietspad Krakesteinweg
Fietspad Krakesteinweg tussen de Duifhuisstraat en Pleinsedijk, zal nog worden voorzien van een asfaltdeklaag en, afhankelijk van het weer, in de week van 24 november klaar zijn.
Herplant bomen
De (her)plant van de bomen en hagen gebeurt vanaf november. De start en/of afronding van de aanplant van de bomen is afhankelijk van het weer, dit kan uitlopen tot januari / februari 2015.
Reconstructie Loopsteegje
Met het oog op de veiligheid van het (brom)fietsverkeer en de onzekerheid van de weersomstandigheden in deze tijd van het jaar is besloten om de reconstructie van het Loopsteegje pas in het voorjaar van 2015 uit te voeren. Met de directe omgeving zullen wij tijdig afspraken maken over de bereikbaarheid tijdens de kortdurende periode van werkzaamheden daar ter plaatse.
Afrondende en onderhoudswerkzaamheden
Tot de oplevering in december vinden verspreid over het gehele werk nog diverse afrondende en onderhoudswerkzaamheden plaats die onder hieronder niet genoemd zijn. Die zullen verder niet tot hinder of overlast aanleiding geven. In geval van ongunstige weersomstandigheden kan het zijn dat de uitvoering van een aantal werkzaamheden (bv. asfaltering) over de jaarwisseling worden getild.
Natuurtheater La Damoiselle
In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft beeldend kunstenaar Matthijs Bosman een ontwerp gemaakt voor een kunstwerk aan de vernieuwde N617. Bosman heeft gekozen voor een natuurtheater en legt in de naamgeving “La Damoiselle” de verbinding met De Jufferschans. De Jufferschans maakte deel uit van de in 1629 door Frederik Hendrik voor het beleg van ’s-Hertogenbosch rond de stad aangelegde linie. Rond week 46 wordt het theater opgeleverd, de beplanting zal in de komende jaren nog moeten groeien om de functie als theater steeds beter te kunnen vervullen.
Onderhoudsperiode
Het einde van het werk komt in zicht, zoals genoemd staat de opleverdatum gepland op 19 december 2014. Daarna volgt nog een half jaar onderhoud. De onderhoudsperiode loopt van 19 december 2014 tot juli 2015. In deze periode kunnen verspreid over het werk nog diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden indien nodig.
Uitkijktoren en informatieavonden
De uitkijktoren bleek een groot succes en menigeen heeft hier gebruik van gemaakt om de vorderingen te kunnen volgen. Ook de informatieavonden en open dag werden druk bezocht. Hieruit bleek uw interesse voor de stand van zaken op het project.
Sluitingsdatum infocentrum
Iedere donderdag tot en met 18 december 2014 is ons infocentrum aan de Rotschotseweg van 14.00- 17.00 uur geopend. Voor vragen over de planning, de werkzaamheden of het project in het algemeen kunt u langskomen. U kunt de hoofdingang van het pand gebruiken en u melden bij de receptie.

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal