foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Provincie steunt Buurtcultuurwerk ook in 2015

buurtcultuurwerkBrabant - De provincie Noord-Brabant stelt in 2015 200.000 euro beschikbaar voor buurtcultuurwerk. Voorwaarde is wel, dat er ook (financiële) betrokkenheid moet zijn van gemeenten en/of woningcorporaties, en dat het project geleid moet worden door professionele kunstenaars. "Het buurtcultuurwerk stelt een buurt of wijk in staat een project te organiseren dat de samenleving verlevendigt en een duurzame bijdrage levert aan het culturele klimaat en de leefbaarheid". Kunst inspireert en brengt bewoners dichter bij elkaar, en vergroot daarmee de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen vergroten. Om dit te stimuleren, ondersteunt de provincie al sinds 2011 buurtcultuurwerk, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Inmiddels zijn al 100 projecten in de praktijk uitgevoerd.

Groeiend aantal gemeenten een buurtcultuurfonds
Ook verschillende woningcorporaties, verspreid over heel Brabant, hebben een eigen buurtcultuurfonds. Momenteel wordt bovendien door het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat de buurtcultuurfondsen coördineert, gesproken met een aantal gemeenten over een gemeentelijk buurtcultuurfonds. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in het succesvolle project. Met acht gemeenten wordt inmiddels gesproken, twee grote gemeenten hebben serieuze plannen om binnenkort te starten.

Aantrekkelijk
Gedeputeerde Brigite van Haaften is erg enthousiast over buurtcultuurwerk. "Het stelt een buurt of wijk in staat een project te organiseren dat de samenleving verlevendigt en een duurzame bijdrage levert aan het culturele klimaat en de leefbaarheid. Het zorgt er voor dat mensen voelen dat ze zelf invloed hebben op hun omgeving en wat daar gebeurt. Verder borgen we de kwaliteit van de projecten, doordat professionele kunstenaars de bewoners begeleiden."

Monitoring
De projecten van het Buurtcultuurfonds worden gemonitord door de landelijke organisatie Community Arts Laboratorium, CAL-XL. Zij brengen de belangrijkste omgevingsfactoren en effecten van een buurtcultuurproject in beeld. Het Prins Bernhard Cultuurfonds levert gegevens hiervoor aan.

Prins Bernhard Cultuurfonds en buurtcultuurfondsen
De afgelopen jaren heeft Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant een nieuwe variant op de bestaande CultuurFondsen op Naam ontwikkeld: het zogenaamde 'buurtcultuurfonds'. De Buurtcultuurfondsen richten zich op stimulering van kunst en cultuur in de regio, en heel lokaal in de wijken. In 2013 werden 47 grote cultuurprojecten ondersteund, daarnaast zijn er tientallen kleinschalige buurtinitiatieven mogelijk gemaakt met een bijdrage uit een van de 6 Buurtcultuurfondsen.
In Brabant is rondom de buurtcultuurfondsen een platform ontstaan voor dialoog en kennisuitwisseling tussen overheid, corporaties, steunfuncties, Centra voor de Kunsten en Cultuurfonds. Er is vier keer per jaar een overleg met de naam Club Buurtgeluk en het werkveld ontvangt ieder kwartaal een aflevering van Omroep Buurtgeluk, een videonieuwsbrief vanuit het Cutuurfonds waarmee het werkveld in een paar minuten wordt bijgepraat over projecten en ontwikkelingen in buurtcultuurwerk in Brabant.

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal