foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Fouten en extra kosten bij aanbesteding reconstructie Wijboscheweg - Structuurweg

tunnelschijndelSchijndel - Eind 2012 had de nieuwe kruising naar Wijbosch (Wijboschweg - Structuurweg) klaar moeten zijn inclusief een tunnel voor fietsers en voetgangers. De nieuwe kruising moet er komen volgens de gemeente om de capaciteit te vergroten, nieuwe verkeerslichten zijn noodzakelijk en er moet een nieuwe laag asfalt komen. Daarnaast is het plan om een tunnel naar Wijbosch te leggen voor voetgangers en fietsers voor de verkeersveiligheid en om het verkeer op de Structuurweg beter te laten doorstromen. Maar tot op de dag van vandaag is er nog niks aan de kruising veranderd. Dinsdag is er over deze zaak een extra commissievergadering. Uit stukken van de gemeente Schijndel blijkt dat er veel fouten zijn gemaakt bij het ontwerp en de aanbesteding waardoor er extra kosten zijn gemaakt. Hieronder alle informatie en cijfers...

Zo is de tunnel die bedoeld was helemaal niet mogelijk. Het nieuwe ontwerp komt uit op 300.000 euro extra. Hierdoor stijgt de prijs van aannemer Heijmans van ruim 2,3 miljoen euro met bijna vijf ton. Verder is er een bushalte voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) vergeten in de tekeningen, een meerprijs van 105.000 euro. Onder 'lees meer' ziet u alle cijfers en ook nieuwe plannen. Want ondertussen zijn er nieuwe plannen gemaakt omdat een tunnel wellicht niet haalbaar is. 

TVSchijndel is dinsdagavond bij de commisievergadering, reacties in video volgen...

Nieuwe scenario's
1. 0-Scenario, alleen vervangen verkeerslichten, plaatsen HOV-haltes en nieuwe laag asfalt.
2. Geen-Tunnel Scenario, gelijkvloerse oversteek voor fietsers en voetgangers 
3. Turborotonde zonder afslag naar Wijbosch
4. Turborotonde met aansluiting Wijbosch 
5. Kruising met brug voor voetgangers en fietsers

Kosten scenario's
Kruising met tunnel € 4.000.000
0-Scenario € 2.120.000
Kruising zonder tunnel  € 2.980.000 
Rotonde zonder Wijbosch € 3.430.000 
Rotonde met Wijbosch  € 3.730.000 
Kruising met brug  € 5.930.000

De optie van een rotonde lijkt niet haalbaar. Wethouder Bart Claassen zei eerder tegen TVSchijndel dat een rotonde niet mogelijk is omdat er dan vijf rotondes na elkaar liggen en dan kan het verkeer van de zijwegen amper nog op de hoofdweg komen. Ook een brug lijkt niet haalbaar. Niet alleen vanwege de hoge kosten maar ook omdat de passerende fietsers en voetgangers dan plots in de tuinen kunnen kijken van de bewoners van de nieuwe woonwijk De Buitenhagen.

Nadelen 0-scenarioprocesverloop
- Verkeerscapaciteit niet opgelost, probleem doorschuiven naar toekomst
- Autoverkeer door Wijbsoch neemt niet af
- Verkeersveiligheid neemt af
- Subsidie van €950.000 van provincie vervalt
- Afkopen aannemer: € 150.000
- Gemaakte kosten gaan verloren (€ 600.000)

Nadelen Geen-Tunnel-Scenario
- Minder veilige oversteek voor fietsers en voetgangers 
- Subsidie van € 500.000 van provincie vervalt
- Afkopen aannemer: € 100.000
- Verloren voorbereidingskosten: € 400.000

Fouten
- Onvoldoende krediet door een te globaal plan, opgelost met € 337.00 extra
- Verkeerde aanname in geluidsonderzoek, opgelost met € 180.000 extra
- HOV-halte vergeten, extra kosten van €105.000
- Tunnel verkeerd ontworpen, €300.000/ € 471.000

Totale meerkosten in totaal bijna negen ton
HOV-halte vergeten € 105.000
Kosten overleg en rekenwerk aannamer € 24.000
Kosten secon opinion € 6.000
Kosten bouwteam € 57.000
Prijsstijging in 1,5 jaar van 3% € 75.000
Meer voorbereidings- en toezichtskosten € 59.000
Vervallen bezuinigingsmogelijkheden € 50.000
Nieuw ontwerp tunnel € 300.000
Hogere offerte Heijmans € 171.000
Totaal € 847.000
   

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//