foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ontwerp bestemmingsplan Hulzebraak 3 fase 1 ter inzage

Hulzebraak 3 fase 1Schijndel – Het college van B&W van de gemeente Schijndel maakt bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Hulzebraak 3 fase 1 ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 11 woningen mogelijk. Het bestemmingsplan met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 8 augustus 2014 zes weken voor een ieder ter inzage. In 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Hulzebraak 3' vastgesteld. Dit plan maakt onderdeel uit van de uitbreidingswijk Hulzebraak aan de zuidzijde van de kern van Schijndel en biedt de mogelijkheid om in totaal circa 160 woningen te realiseren. De oorspronkelijke verkaveling van fase 1 van Hulzebraak 3 ging uit van 20 woon-werkkavels. De bewoner van een pand zou op de begane grond een kantoor kunnen uitoefenen. Deze kavels zijn ook in de verkoop gebracht. Dit was echter zonder succes. Om die reden is een herontwikkelingstraject gestart.

Voor de nieuwe verkaveling is gekozen voor het delen van het plangebied in twee zones: langs de Europalaan een verkaveling met vier kavels voor vrijstaande (vrije sector) woningen die recht doet aan het karakteristieke 
bebouwingslint en langs de Pegasus/Eenhoorn zeven kavels voor projectmatige ontwikkelde vrijstaande danwel vrijstaand geschakelde woningen. Deze aanpassing heeft gevolgen voor de stedenbouwkundige opzet van de wijk Hulzebraak en de ontwikkeling van fase 1 hierin.

11 woningen in plaats van 28 woon-werkkavels
Dit houdt in dat het planvoornemen voor fase 1 uit de bouw van 11 woningen bestaat in plaats van 20 woon-werkkavels. Deze woningen passen niet meer binnen de oorspronkelijke verkavelingsopzet. De woningen vallen buiten de aangeduide bouwvlakken en ook de oriëntatie is gewijzigd. Tevens is geen sprake meer van wonen in combinatie met kantoren op de begane grond. Bij de herontwikkeling van fase 1 is uitsluitend sprake van een woonfunctie. De ontsluiting van de bebouwing blijft wel gelijk. Om de herontwikkeling van fase 1 mogelijk te maken wordt met onderhavig bestemmingsplan het vastgestelde bestemmingsplan 'Hulzebraak 3' herzien.


Meer informatie
Nadere informatie kunt u vinden op de gemeentelijke website www.schijndel.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0844.BPHulzebraak3fase1-ON01). Ook kan het bestemmingsplan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.