foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PvdA Schijndel vindt kosten GGD-advies aan Schijndelse gastouders te hoog

PvdA Schijndel - 2014Schijndel - De kosten die GGD Noordoost-Brabant in rekening brengt voor controles van gastouders zijn hoog. Dat schrijft PvdA Schijndel aan het college van B & W van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De fractie van de PvdA wil dat burgemeester en wethouders in overleg met de GGD gaan bezien of het wat minder kan, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Ouders kiezen voor de opvang van hun kind vaak voor gastouders. Gastoudergezinnen zorgen immers voor kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving.

Hoge leges voor GGD-advies
Om gastouder te mogen worden moeten leges worden betaald, zo is in Schijndel bepaald. De kosten daarvan bedragen bijna 550 euro en zijn daarmee, in vergelijking met andere gemeenten, hoog. Het leeuwendeel van het bedrag, 490 euro, is volgens B & W voor 'advieskosten GGD'. PvdA Schijndel heeft twijfels bij de noodzaak van dat, overigens niet nader gespecificeerde, advies.
Gastouderbureaus voeren immers zelf ook aanvangsinspecties uit en de resultaten daarvan wijken zelden af van de conclusies van de GGD, zo leert de praktijk.
Slechts in 1 procent van de gevallen wijzen gemeenten in Nederland een aanvraag af die door een gastouderbureau al was goedgekeurd. “De conclusie dat het met die dure bemoeienis van de GGD wel wat minder kan ligt dan ook voor de hand”, schrijft PvdA-raadslid Laurens van Voorst aan het college.

Specificatie gevraagd
De PvdA-fractie vraagt het college waarop dat bedrag van 490 euro is gebaseerd, waarom het fors hoger is dan landelijk gemiddeld en of burgemeester en wethouders met de GGD willen bezien of het niet wat minder kan. "Wat ook kan: de GGD passeren en het elders goedkoper inkopen", aldus Van Voorst.

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//