foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Schijndels evenementenbeleid 2008 moet aangepast worden - beleid in fusiegemeenten ook meegenomen

evenementenbeleid schijndelSchijndel - Het Schijndels evenementenbeleid uit 2008 is aan een evaluatie toe. Diverse knelpunten zijn tegen het licht gehouden. Verder zijn ook nieuwe ontwikkelingen meegenomen en is het evenementenbeleid van de gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode onder de loep genomen. Dit met als doel het beleid, waar mogelijk, zodanig op elkaar af te stemmen, dat er op het moment, dat de fusie daadwerkelijk een feit wordt, geen grote veranderingen in het beleid van de nieuwe gemeente hoeven te worden doorgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht welke voornaamste knelpunten zijn benoemd in het huidige evenementenbeleid van 2008 en wat in grote lijnen de veranderingen kunnen worden. Diverse organisatoren van evenementen of belangenbehartigers daarvan worden nog in de gelegenheid gesteld op dit conept te reageren.

Evenementenbeleid 2008
Tot 2008 is nooit enig beleid vastgelegd m.b.t. evenementen. Sinds dat jaar functioneert de Evenementennotitie als toetsingskader. Om de onvermijdelijke kinderziektes en knelpunten aan te pakken dient het beleid te worden aangepast.

Knelpunten
Gebleken is dat als belangrijkste knelpunten kunnen worden aangemerkt:
• Het aantal vergunbare evenementendagen
• Meerdaagse evenementen
• Meerjarige vergunningen
• Geluidproblematiek
• Toezicht en handhaving
• Vergunningvrije evenementen
• Eindtijden

Verruiming [meerdaagse] evenementendagen
Door het college van burgemeester en wethouders is op dinsdag 8 juli een concept besluit genomen, dat in het nieuw beleid het aantal vergunbare evenementendagen per deelgebied in de gemeente wordt verruimd, waardoor ook meerdaagse evenementen meer ruimte krijgen.

Normering geluid
Verder doet een andere systematiek ten aanzien van de normering van het geluid bij muziekevenementen zijn intrede. Voortaan worden naast dB(A) ook dB(C) normen* opgenomen.

Meldingsplicht
Ook worden meer evenementen, waarvoor nu nog een vergunningplicht geldt onder de meldingsplicht gebracht.

Meerjarige vergunning
In het kader van deregulering wordt verder ook de meerjarige vergunning geïntroduceerd voor jaarlijks terugkerende evenementen, die geen noemenswaardige verandering ondergaan. Gedacht wordt ook aan een verruiming van de openingstijden van bepaalde evenementen.

Fusiegemeenten betrokken
Bij alle voornemens is het beleid bij onze toekomstige fusiegemeenten Veghel en Sint-Oedenrode betrokken.

Concept
Het principebesluit van het college [8 juli 2014] moet worden aangemerkt als een concept van de belangrijkste wijzigingen in het beleid. Diverse organisatoren van evenementen of belangenbehartigers daarvan worden nog in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De belangrijkste wijzigingen in het beleid worden ter informatie voorgelegd aan de plaatselijke afdeling van Horeca Nederland.
Over ongeveer twee maanden kan het nieuwe beleid dan naar verwachting worden ingevoerd.

*dB[A] en dB[C]
Om de hinder vanwege basgeluiden te beperken is de normeenheid dB(C) ingevoerd. Dit heeft te maken met het frequentiespectrum van muziekgeluid en de hinderbeleving van lage frequenties. Omdat in de buitenlucht de midden en hoge tonen sneller/beter dempen dan lage (minder dan ca. 100 Hz), veroorzaakt dancemuziek in de
omgeving meer hinder door de bassen, dan bands. Door dit effect blijven vooral op wat grotere afstand de bassen over.
Tot 2011 zijn geluidsnormen uitsluitend aangegeven met dB(A)-waarden. De dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van het geluid in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven. Deze eenheid is ontstaan vanuit de beoordeling van structureel bedrijfslawaai, waarbij de geluidsniveaus onder de 55 dB liggen. Voor de beoordeling van dit soort bedrijfslawaai is gebleken dat het A-filter een goede hindermaat is. Bij muziekgeluid bij evenementen
gaat het echter om hogere niveaus waarbij ook de lage frequenties en de bassen een grote rol spelen in de hinderbeleving. Als hindermaat is hiervoor het C-filter geschikter.

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//