foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

BP Manders Schijndel verliest in hoger beroep eis tot schadevergoeding

raad van stateSchijndel - De exploitant van BP Schijndel krijgt geen schadevergoeding voor het mislopen van omzet door werkzaamheden aan de Structuurweg/Boschweg. In hoger beroep tegen het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant heeft BP de zaak opnieuw verloren. Volgens de Raad van State hoort de geleden schade bij het normale ondernemersrisico. Daarom hoeft de BP-exploitant volgens de uitspraak niet schadeloos te worden gesteld. Daarmee worden de eerdere uitspraken van zowel provincie als rechtbank onderschreven en het hoger beroep ongegrond verklaard. Vanaf april 2011 was het tankstation gedurende tien weken slecht bereikbaar door wegwerkzaamheden aan de provinciale weg N617 tussen Schijndel en Sint-Michielsgestel.

Naar de mening van de BP-exploitant werd de omzet tijdens de wegwerkzaamheden niet vergeleken met omzetten in dezelfde perioden van eerdere jaren, dat had volgens de ondernemer wel gemoeten. Ook is niet gekeken naar de literverkoop, maar naar de omzet in geld.
De Raad van State oordeelde, net zoals al in een eerdere uitspraak, dat het een duidelijke vorm van ondernemersrisico is. Er is volgens de uitspraak geen sprake van blijvende schade en het tankstation is gedurende de tien weken gewoon [via de Structuurweg] bereikbaar geweest tijdens het onderhoud aan de rondweg van Schijndel.
"De relatieve omvang van de schade bedraagt minder dat 1% (0,94%) van de gemiddelde omzet op jaarbasis naar het oordeel van de Raad van State. De omzetschade kan derhalve als relatief gering worden aangemerkt. Ook indien wordt gekeken naar de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, kan de schade niet als bovenmatig worden aangemerkt, nu deze 7,6% van de gemiddelde brutomarge op jaarbasis bedraagt. Daarom heeft het college van gedeputeerde staten zich in navolging van het advies van deskundigen terecht op het standpunt gesteld dat de geleden schade binnen het normaal ondernemersrisico valt."

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//