foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

College akkoord met uitvoeringsstrategie en regionaal aanbod GroenBlauweStructuren

groenblauw-structuren no-brabantSchijndel - In regionaal verband is er tot nu toe gewerkt aan een regionale strategie voor groen-blauwe structuren. Herkenbare groen-blauwe structuren zijn de identiteit van de regio. Voor dit project van AgriFood Capital zijn voor noordoost Brabant de typerende landschappelijke kenmerken en kwaliteiten in beeld gebracht om de kansen voor de ruimtelijke (kwaliteits)verbetering optimaal te verkennen [zie onder lees meer]. Deze regionale verkenning is nu aangekomen op het punt om deze in gezamenlijkheid aan te nemen. Tegelijkertijd ligt er het voorstel om in gezamenlijkheid hierop een bod te ontwikkelen om daarmee aanspraak te kunnen doen op het provinciaal GroenOntwikkelfondsBrabant (GOB). Het college van B&W van Schijndel is dinsdag 8 juli jl. akkoord gegaan met de regionale Uitvoeringsstrategie en –programma GroenBlauweStructuren en bijhorende inspanning hiervoor. Zij heeft ingestemd met een gezamenlijk regionaal aanbod voor het GOB.

Wat houdt het project uitvoeringsstrategie 'Groenblauwe structuren' in?
Sinds begin 2013 wordt in de regio aan een uitvoeringsstrategie 'Groenblauwe structuren' gewerkt. Als eerste resultaat is een inspirerend kaartbeeld opgesteld met daarop de groen (natuur) en blauwe (water) structuren. Door groenblauwe opgaven te verbinden aan thema’s als economie, recreatie, cultuurhistorie, mobiliteit en verstedelijking, zijn 9 kansrijke integrale gebiedsopgaven aangewezen. Door de trekkende gemeenten zal invulling van deze opgaven verder worden verkend. Belangrijk hierbij is het identificeren van partners en mogelijke investeringen en het maken van een planning die is afgestemd op ontwikkelingen die samenkomen. De overzichten van de verschillende integrale gebiedsopgaven worden gebundeld tot een uitvoeringsstrategie voor de regio om zo krachten te bundelen en aanvullende financieringsmogelijkheden (vanuit bijvoorbeeld het GroenOntwikkelfondsBrabant) te vinden.

Meer informatie
www.agrifoodcapital.nl.

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//