foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Schijndel ondersteunt ook het Manifest tegen [proef]boringen Schaliegas

Structuurvisie schaliegasSchijndel - Een aantal actuele onderwerpen zet het thema schaliegas weer op de agenda, zoals het Manifest tegen (proef)boringen en de inspraak op opzet van het milieueffectrapport (MER). Ruud Merks had namens de SP-fractie op 30 juni jl. schriftelijke vragen gesteld waarin zij het college oproept een standpunt in te nemen over de ondersteuning van het manifest en daarbij wil weten welk proces hieraan ten grondslag ligt. Deze vragen vindt u onder lees meer. Het college van B&W van Schijndel heeft op dinsdag 8 juli besloten om het 'Manifest tegen (proef)boringen naar schaliegas in Nederland' mede te ondersteunen en dit kenbaar te maken aan het projectbureau Klimaatverbond. Ook gaat het college zienswijzen indienen tegen de ´concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau´. De gemeente Boxtel heeft eerder haar inwoners gemobiliseerd om zienswijzen in te dienen tegen de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau planmer structuurvisie schaliegas. Het Schijndels college gaat haar inwoners niet op die manier benaderen. Zij is van mening dat dit via de lijn van politieke partijen moet lopen.

Schriftelijke vragen SP-fractie
"Op 19 september 2013, heeft onze gemeenteraad zich uitgesproken tegen schaliegaswinning. Inmiddels zijn diverse gemeentes bezig om hun eigen zienswijzen op te stellen tegen de winning van schaliegas. De gemeente Boxtel roept zelfs haar bewoners op om zelf ook een zienswijze in te dienen."
"Bent u bereid om op korte termijn dit initiatief te ondersteunen en zelf onze eigen inwoners op te roepen om hun zienswijze kenbaar te maken? Zo ja, hoe wilt u uitvoering hier aan geven? Zo nee, waarom wilt u geen gehoor hier aan geven? De gemeente Boxtel is bezig om zelf haar zienswijze kenbaar te maken. Bent u als college zelf ook al bezig om een zienswijze op te stellen of bent u bereid dit op een zeer korte termijn alsnog te doen?" Volledige tekst vragen SP-fractie.
Reactie college van B&W Schijndel op 9 juli 2014

rijkwijdte en detailniveau schaliegasOproep gemeente Boxtel aan burgers: "Laat jouw mening over schaliegas horen"
De gemeente Boxtel heeft eerder op 26 juni haar inwoners opgeroepen hun stem te laten horen en een zogenaamde zienswijze in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken. Dit kon tot 9 juli jl. Met deze zienswijze kon gereageerd worden op de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau structuurvisie schaliegas.
"Volstrekt verkeerde volgorde in procedure rond structuurvisie schaliegas
Zonder brede maatschappelijke discussie over de energietoekomst van Nederland en nut en noodzaak van schaliegas hierin, start de Rijksoverheid een onderzoek naar geschikte locaties om naar schaliegas te boren. Dit is een verkeerde en onacceptabele volgorde, waar de gemeente Boxtel niet aan meewerkt. Wij herhalen nogmaals, dat wij eerst de genoemde brede maatschappelijke discussie willen en dat pas na die discussie afzonderlijke energiebronnen of grondstoffen nader kunnen worden onderzocht. Alleen op die manier wordt recht gedaan aan al die Nederlanders, inwoners en ondernemers, die zich luid en duidelijk keren tegen schaliegas en die, door de gekozen weg van het Rijk, hun vertrouwen in hun overheid geschaad zien. De discussie, zoals wij die voorstaan, biedt kansen om het vertrouwen te herstellen en mét draagvlak keuzes te maken voor onze energietoekomst.
Zienswijze gemeente Boxtel
Uit de concept notitie en de gekozen procedure spreekt geen respect voor de rol, de bevoegdheden en de positie van lokale overheden. De reactiemogelijkheid, die het Rijk ons biedt, is geen dialoog, maar gewoon een plicht binnen de MER procedure. Wij krijgen slechts de mogelijkheden, die we wettelijk hebben en geen millimeter meer. Bovendien worden we in de procedure van het Rijk gedwongen en geeft het ministerie ons een keuze tussen lood en oud ijzer: of we reageren tot in detail op de conceptnotitie en volgen daarmee de weg van het Rijk, of we reageren alleen op de hoofdlijnen van deze verkeerde procedure en worden weggezet als een gemeente, die geen gebruik maakte van de haar geboden reactiemogelijkheid.
In de bijlage bij onze reactie geven we allerlei inhoudelijke argumenten aan, waarom wijzelf de concept notitie onacceptabel vinden. Wij hebben ook de vele argumenten tegen schaliegas en de zorgen van onze inwoners en ondernemers verwoord in deze bijlage. Wij verzoeken het ministerie de huidige procedure te stoppen, te beginnen met een brede maatschappelijke discussie over de Nederlandse energietoekomst en pas daarna te komen met onderzoeken en procedures rond concrete energiebronnen en grondstoffen."

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//