foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Voortgangsgarantie Jeugdzorg - wordt vervangen door 3 gecertificeerde instellingen

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking waardoor het huidige Bureau Jeugdzorg in de loop van 2015 wordt vervangen door 3 gecertificeerde instellingen in Noord-Brabant. Deze zullen de functies jeugdbescherming, jeugdreclassering, etc. gaan uitvoeren. Tot het zover is dient uitvoering gegarandeerd te zijn. Dit betekent dat de regio Brabant Noordoost [inclusief gemeente Schijndel] voor 2015 een subsidiebeschikking af moeten geven voor Bureau Jeugdzorg en ook voor 2016 een budgetgarantie gegeven moet worden. Daarover heeft het college van B&W op dinsdag 1 juli de onderstaande besluiten genomen. De andere betrokken colleges moeten hetzelfde ook uiterlijk op 1 juli accorderen.

1. Bureau Jeugdzorg voor 2015 subsidiëren op basis van bijgaande subsidiebeschikking voor 2015.
2. Een bedrag van € 12.250.000 vanuit de gedecentraliseerde middelen
jeugdzorg wordt voor de regio Noordoost Brabant beschikbaar gesteld aan Bureau Jeugdzorg.
3. Voor 2016 wordt een budgetgarantie van € 12.250.000 gegeven aan Bureau
Jeugdzorg of diens rechtsopvolger.
4. Voor de inzet van medewerkers van Bureau Jeugdzorg in de basisteams voor
2015 wordt een bedrag van € 800.000 gereserveerd vanuit de gedecentraliseerde
middelen jeugdzorg voor de regio Noordoost Brabant.
5. Wethouder de heer W.P.H.J. Peters uit Oss mandateren om de bijgevoegde subsidiebeschikking namens de gemeenten in Noordoost Brabant te ondertekenen,
6. Afgeven van een budgetgarantie van € 800.000,00 voor de inzet van medewerkers van Bureau Jeugdzorg voor de regio Noordoost Brabant.

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//