foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

College neemt aanbevelingen uit evaluatie Schijndelse woonservicepunten over

het gasthuis - alles onder een dakSchijndel - Enkele jaren geleden heeft het college van B&W van Schijndel de Stuurgroep WWZI (Wonen, Welzijn, Zorg en Inkomen) opdracht gegeven de woonservicepunten te realiseren. De belangrijkste aanleidingen hiervoor waren de ontwikkelingen op het terrein van zorg, waarbij ouderen steeds langer zelfstandig dienen blijven te wonen en er direct behoefte was aan voorzieningen in de directe woonomgeving. De woonservicepunten zouden hierin moeten voorzien. Inmiddels zijn op 4 locaties in Schijndel woonservicepunten gerealiseerd (Gasthuis/Boschweg, Mgr.Bekkershuis/Centrum, S.C.C. De Vink/Hoevenbraak en De Schakel/Wijbosch). Onlangs heeft een evaluatie van deze woonservicepunten plaatsgevonden. Het college heeft de evaluatie afgelopen dinsdag 3 juni vastgesteld en besloten de aanbevelingen uit deze evaluatie over te nemen. Hieronder vindt u de belangrijkste aanbevelingen die worden overgenomen.

Nieuwe ontwikkelingen
De evaluatie geeft aan dat de keuze voor het oprichten van woonservicepunten een juiste is geweest. Ook beantwoorden de punten aan nieuwe ontwikkelingen op het terrein van zorg, wonen en participatie zoals de kanteling Wmo, transitie AWBZ, wijzigingen in ZorgZwaartePakketten etc.

Aanbevelingen
De aanbevelingen zijn onder andere:

- Handhaving activiteiten rondom ontmoeting.
- Meer uitwisseling tussen woonservicepunten onderling.
- Gerichte communicatie over de punten richting burgers.
- Verdere ontwikkeling informatiefunctie in samenhang met ontwikkeling sociale wijkteam en informatiepunten van andere organisaties (zoals bijvoorbeeld Laverhof).
- Centrale aanpak invoering dagopvang/dagbesteding in verband met overheveling AWBZ, onderzoeken mogelijkheden combinaties met professionele dagopvang.
- Nader onderzoek naar de behoeften van de burgers (inclusief de mogelijkheid van samen koken) en nagaan of het bestaande aanbod aansluit op de wensen van de burgers.
- Scheiding tussen inhoudelijke werkzaamheden en beheer aanbrengen.
- Nagaan of er behoefte is aan activiteiten in het weekend.
- Opstellen van een subsidieregeling voor de inhoudelijke activiteiten. Voor het beheer is de subsidie afhankelijk van de lokale situatie.

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//