foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuw innovatieprogramma stimuleert agrofood Noord-Brabant

LogoTVSchijndelnieuwRegio - De Brabantse agrofoodsector krijgt de komende jaren een extra innovatie impuls waarmee het op maatschappelijk verantwoorde wijze zijn internationaal toonaangevende positie verder kan versterken. Brabantse bedrijven, en met name die in de regio Veghel, hebben een koppositie in de agrofoodsector, economische activiteiten die hebben te maken met de productie en verwerking van voedsel. Door de aanstaande fusie van Schijndel met Sint-Oedenrode en Veghel valt Schijndel ook op termijn binnen deze agrofoodregio. De Provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben met dit innovatieprogramma woensdag 29 januari in 's-Hertogenbosch formeel de aftrap gegeven met het Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020.

innovatie agrofoodBij de feestelijke kick off waren ruim 120 ondernemers, bestuurders, politici en vertegenwoordigers van verschillende Brabantse kennisinstellingen en partnerorganisaties aanwezig. Met deze brede afvaardiging onderstreepten de aanwezigen het belang van de agrofood voor Noord-Brabant. Op weinig plaatsen in de wereld is de hele keten van 'grond tot mond' zo compact vertegenwoordigd.

Agrofoodregio Europa
Het is ook om die reden dat de provincie de ambitie heeft om Brabant structureel tot duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te maken. Het Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020 vormt daarbij een waardevolle aanvulling op bestaande initiatieven van kennisinstellingen, bedrijven en intermediaire organisaties. De BOM zal in nauwe samenwerking met regionale partners vanuit het Innovatieprogramma dergelijke innovatieprojecten van bedrijven en kennisinstellingen proberen samen te brengen en actief ondersteunen.
''Als uitvoeringsorganisatie van de provincie is de BOM bij uitstek in staat om partijen te verbinden en te helpen bij het daadwerkelijk realiseren van innovaties'', licht directeur Jan Pelle toe. ''We doen dat door bijdragen op het gebied van projectmanagement, en indien nodig, ook door financieringssteun uit het Innovatiefonds.''

Kruisverbanden en duurzaamheid
Met het Innovatieprogramma zetten BOM en provincie vooral in op kruisverbanden tussen de agrofood en andere sectoren zoals gezondheid, farma, high tech en biobased economy. Daarnaast heeft het programma tot doel primaire producenten (veehouderij, landbouw, tuinbouw) naar een hoger duurzaamheidsniveau en meer toegevoegde waarde te tillen, wat meehelpt verder draagvlak onder de bevolking te vergroten.
''Met deze gecombineerde aanpak bieden we een oplossing voor de verschillende uitdagingen waarvoor de agrofoodsector zich geplaatst ziet'', schetsen de verantwoordelijke gedeputeerden Yves de Boer (Land- en Tuinbouw) en Bert Pauli (Economische Zaken). 'Het gaat daarbij om het vinden van de juiste balans tussen economisch toekomstperspectief en maatschappelijke betekenis die verder strekt dan puur de sector zelf.''

Maatschappelijke waardering
Ook de BOM is er van overtuigd dat innovaties die oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken dichterbij brengen, het verschil zullen maken. Jan Pelle: ''Denk daarbij bijvoorbeeld aan productvernieuwingen die bijdragen aan gezond ouder worden. Slaag je daarin dan snijdt het mes aan twee kanten. Als sector manoeuvreer je je in een koppositie, waarbij je ook nog eens kunt rekenen op grotere maatschappelijke bijval.''

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//