foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Verbranden snoeihout in 2014 versus ontwikkeling biomassaplein

stookweek-1Schijndel – Medio november vond de laatste stookperiode van het jaar 2013 plaats. Ook voor het nieuwe jaar zijn er weer een 3-tal stookperiodes vastgesteld waarvoor een algemene ontheffing is vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk om snoeihout te verbranden, zonder dat u eerst naar het gemeentehuis moet voor een ontheffing. Dit betekent ook dat er geen leges kosten meer verschuldigd zijn. De gemeente Schijndel is nog met de omliggende gemeenten bezig om een biomassaplein te realiseren. Dan kan een kostbare afvalstroom als bron voor energie benut worden. Ook wil de gemeente Schijndel in deze opzet de energiecoöperatie betrekken. Er liggen dus kansen als alternatief voor de stookweken. Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag 21 januari wel aangegeven dat zij de druk op de ontwikkeling van een biomassaplein nu wil opvoeren en wil overwegen of aansluiting bij de gemeente Veghel en Sint-Oedenrode mogelijk is. Hieronder vindt u de [vooralsnog] vastgestelde stookperiodes in 2014.

Voor 2014 zijn de volgende stookweken vastgesteld met algemene ontheffingen op grond van de APV en Wet Milieubeheer
· zaterdag 8 maart t/m zaterdag 15 maart
· zaterdag 12 april t/m zaterdag 19 april
· zaterdag 15 november t/m zaterdag 22 november.

Voorwaarden verbranden snoeihout
Aan de algemene ontheffing zijn voorwaarden verbonden. Wilt u in de stookperiode snoeihout verbranden dan dienen deze voorwaarden nageleefd te worden. Hierop zal intensief worden gecontroleerd door gemeente en politie.
De voorwaarden luiden als volgt:
1. De ontheffing geldt alleen voor het verbranden van snoeihout. Andere afvalstoffen mogen niet verbrand worden;
2. Het verbranden van snoeihout is uitsluitend toegestaan in het buitengebied van Schijndel. Binnen de bebouwde kom mag geen snoeihout verbrand worden;
3. Het is niet toegestaan snoeihout te verbranden op zondagen en algemeen erkende feestdagen die vallen in de genoemde periode;
4. Het vuur mag pas worden aangestoken ná 08.00 uur, en moet geheel gedoofd zijn vóór 18.00 uur.
5. Voor het aansteken van het vuur mag geen gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen als (oude) autobanden, (stook)olie, en dergelijke.
6. Gedurende het branden moet op het perceel continu toezicht gehouden worden door één of meerdere volwassen personen.
7. Voorkomen moet worden dat door rookvorming het verkeer op openbare wegen wordt gehinderd of in gevaar gebracht.
8. Voorkomen moet worden dat door rookvorming overlast wordt veroorzaakt bij woningen van derden.
9. Het verbranden van snoeihout moet op zodanige afstand van huizen of andere (bij)gebouwen geschieden, dat dit geen brandgevaar kan opleveren voor de betreffende gebouwen.
10. Het vuur mag slechts worden aangestoken bij ten hoogste windkracht 4 op de schaal van Beaufort.
11. Het is verboden snoeihout te verbranden indien een waarschuwingsfase in verband met een verhoogde luchtverontreiniging van kracht is.

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal