foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuwjaarstoespraak CvdK: waardering voor raadswerk - "herindeling à la Woody Allen"

CdK tijdens nieuwjaarstoespraak resizeBrabant – ’s-Hertogenbosch 9 januari "Het dienen van de gemeenschap, ook als raadslid, is een belangrijke rol. Vrijheid is niet alleen een recht, maar ook een voorrecht dat plichten met zich meebrengt". Die oproep om zich kandidaat te stellen deed commissaris Wim van de Donk in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsontmoeting. Ook hield hij een pleidooi voor het werken aan een integer gemeentebestuur. "Ik heb de burgemeesters van Brabant gevraagd kandidaat wethouders kritisch te bevragen voordat zij het ambt aanvaarden. Maar burgemeesters kunnen dat niet alleen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om waakzaam te zijn", aldus de commissaris. Ook reageerde Van de Donk tussen de regels door op de eerdere kritiek die burgemeester Roel Augusteijn van Maasdank eerder uitte over de regisseursfunctie van de provincie inzake de herindeling in Brabant waarbij Uden een blinde vlek dreigt te worden door het voorgenomen samengaan van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Publieke waardering
Hij was verder van mening dat een publieke waardering terug moet komen voor politieke besturen. Van de Donk: “Dat vraagt om een cultuur waarin niet alleen het eigen belang, maar ook het nastreven van algemeen belang als een waarde wordt erkend. Wij moeten ons herbezinnen op het belang daarvan. De verkiezingen voor gemeenteraden en het Europese parlement zijn daarom belangrijk”

Geen tijd voor talmen
De commissaris sprak zich ook uit over de rol van de provincie bij samenwerking en fusies tussen gemeenten in Brabant. “Als er bij samenwerking alleen maar aan eigen belang wordt gedacht, en er geen bereidheid is tot een goede, toekomstgerichte en eerlijke dialoog, dan is de provincie uiteraard geroepen een rol te spelen. Maar de mate waarin we geneigd zullen zijn ons te bemoeien met de keuzen die gemeenten maken, is afhankelijk van de mate waarin gemeenten er zelf in slagen om zich adequaat voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. En daar ook beslissingen over nemen. Voor talmen is geen tijd”, aldus Van de Donk.

Regiefunctie provincie
“Mag ik deze les ook eens meegeven aan de Brabantse gemeenten, die soms om regie van de provincie vragen als het om hun toekomst gaat. Er is met het agenderen van de rapporten van Helmi Huijbrechts een proces gestart dat, in goede samenspraak tussen provinciebestuur en de Vereniging van Brabantse Gemeenten, uiteindelijk moet leiden tot een goed op de toekomst toegerust lokaal bestuur.
Dat vraagt om veel discussie en meningsvorming, en die is in volle gang. En de typische rol van een middenbestuur, daar is sinds de tijd van Thorbecke niet zoveel in veranderd, daarbij is die van stimulator, verbinder, procesbewaker en toezichthouder.
En ja. Als er in het proces van lokale samenwerking alleen maar aan het naakte eigenbelang wordt gedacht, en er geen bereidheid is tot een goede, toekomstgerichte en eerlijke dialoog, dan is de provincie uiteraard geroepen een rol te spelen. Maar de mate waarin we geneigd zullen zijn ons directief met de keuzen die onze gemeenten in dezen maken te bemoeien, is rechtomgekeerd evenredig met de mate waarin onze gemeenten er zelf onderling en samen in slagen om zich adequaat voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. En daar ook beslissingen over te nemen. Voor talmen is geen tijd. Tempo is een thema! Ik zou dus niet al te schamperend spreken over de mate van provinciale regie. Die is er wel degelijk, maar we zijn Alfred Hitchcock niet! Wij hebben meer de stijl van Woody Allen.”

De volledige tekst van de nieuwsjaarstoespraak van Commissaris van de Koning Wim van de Donk kunt u hier lezen [uitgesproken tekst geldt].

Op de website van de provincie Noord-Brabant kunt u eventueel deze speech bekijken en beluisteren.

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal