foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jonge bestuurder centraal in campagne ‘Nul verkeersdoden Brabant’

LogoTVSchijndelnieuwBrabant / Schijndel – In 2014 focussen de provincie Noord-Brabant en een groot aantal andere overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen zich met de campagne ‘Help Brabant op weg naar nul verkeersdoden’ speciaal op de jonge bestuurder. Naast fietsers en ouderen vallen de meeste dodelijke slachtoffers in het verkeer onder jonge bestuurders. Vorig jaar is dit aantal in Brabant gedaald van 89 in 2012 naar 71 vorig jaar. Met een aantal projecten en een community voor en door jongeren wordt deze doelgroep het komende jaar extra geïnformeerd en uitgedaagd na te denken over hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om verkeersveiligheid. VVN is elk jaar in Schijndel ook weer actief met de fietsverlichtingsactie, zo ook op 29 november jl. net voor Sinterklaas. Goede verlichting op je fiets is cruciaal voor een veilige fiets en veiligheid in het verkeer.

Aantal doden Brabantbreed gedaald
Tijdens de kick-off van het nieuw campagnejaar maakte gedeputeerde Van Heugten ook de eerste officieuze cijfers van het aantal verkeersdoden in 2013 bekend. Op basis van de registratie van politiegegevens lijkt de dalende lijn van het aantal verkeersdoden in Noord-Brabant zich door te zetten. Tot op heden zijn ten opzichte van vorig jaar 18 verkeersdoden minder geregistreerd dan in op deze datum vorig jaar. 71 in 2013 ten opzicht van 89 in 2012. Het officiële cijfer wordt in het voorjaar bekend als de minister van Infrastructuur en Milieu de jaarlijkse CBS-cijfers bekend maakt. Gedeputeerde Van Heugten: "Dat de jonge bestuurders onze speciale aandacht verdienen blijkt wel uit het feit dat ondanks de dalende lijn, het aantal slachtoffers onder jonge bestuurders in 2013 verdubbeld is ten opzichte van 2012. Van 10 naar 21 dodelijke slachtoffers. Daar gaan we nu extra aandacht aan besteden."

Young4NUL
De campagne 'Help Brabant op weg naar nul verkeersdoden' wil niet óver maar mét jongeren aandacht vragen voor verkeersveiligheid onder deze doelgroep. Zo is een groep van 20 jongeren onder de naam 'Young4NUL' van start gegaan met een community die zich zowel online als offline jongeren bewust wil maken van hun eigen gedrag in het verkeer. De jongeren in het team denken gedurende het jaar mee over acties en campagnemiddelen en testen ze.

Acties gericht op jongeren
Naast de vele bekende acties als de 'dode hoek-sticker' en de verkeerslessen voor ouderen worden in 2014 speciale projecten gestart gericht op jongeren:
Praktijkdag: jonge automobilisten krijgen na het behalen van hun rijbewijs een aanvullende rijvaardigheidstrainining die hen extra bewust maakt van de risico's van onveilig gedrag.
Brom Effe Normaal (BEN): jongeren op brommers die bekeurd worden gaan in gesprek met jonge verkeersslachtoffers die zelf zwaar gewond zijn geraakt. Ook de ouders van de jongeren worden hierbij betrokken.
Shotgun: een campagne die veilig rijgedrag onder jongeren stimuleert. De campagne richt zich op jongeren die als bijrijder meerijden in een auto met een jonge bestuurder. De bijrijder moet ervoor zorgen dat de chauffeur niet afgeleid raakt.
BOB-campagne: richt zich op jonge automobilisten om geen alcohol te drinken als hij nog moet rijden. Er worden campagneteams ingezet bij uitgaansgelegenheden en evenementen.
MBO-kruispuntendebat: jongeren gaan met elkaar in discussie over verkeersveiligheid en worden op interactieve wijze geprikkeld om na te denken over het verkeer en hun eigen gedrag.

Campagne NUL Verkeersdoden Brabant
De campagne NUL Verkeersdoden Brabant is in 2012 van start gegaan om het bewustzijn van weggebruikers over hun eigen rol in het verkeer te vergroten. De campagne focust daarbij op de grootste risicogroepen in het verkeer: jongeren, fietsers en senioren. NUL verkeersdoden is te volgen via twitter @nvdbr, via facebook/nulverkeersdodenbrabant en op www.nulverkeersdodenbrabant.nl.

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//