foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente gaat samenwerkingsovereenkomst aan met Routebureau Brabant

Route Bureau BrabantSchijndel - Om samenwerking op het gebied van Brabantbrede routeprojecten, routekaarten en dergelijke meer kracht bij te zetten en ter bevordering van het onderhoud van de recreatieve routes is besloten een samenwerkingsovereenkomst op te stellen met het Routebureau Brabant. Het college van B&W van de gemeente Schijndel heeft op dinsdag 9 januari jl. besloten om deze overeenkomst namens haar te laten ondertekenen door het VVV Noordoost-Brabant.

Routebureau Brabant
Routebureau Brabant zet actief in op het ontwikkelen van routes die voldoen aan de wensen van de consument én die onderdeel zijn van een uniforme en herkenbare routesystematiek, die aansluit op andere nationale en Europese routenetwerken. Routebureau Brabant zorgt bovendien voor spreiding van de type routes, zodat deze niet conflicterend met elkaar zijn en zodat kwetsbare gebieden worden ontlast.
Routebureau Brabant is de centrale spil bij de ontwikkeling, realisatie en beheer van routes (van derden) en treedt op als aanspreekpunt voor derden (terreineigenaren/ koepelorganisaties). Losstaande initiatieven worden hiermee, waar mogelijk, gestroomlijnd met bestaand beleid en/of bestaande routestructuren.
Routebureau Brabant ontwikkelt innovatieve producten en organiseert een platform om gezamenlijk tot nieuwe producten te komen.


Doelstellingen
► In Noord-Brabant uniforme 'Brabantbrede routenetwerken' realiseren.
► Bewegwijzering, systematiek en routing in lijn laten zijn en/of brengen met nationale of Europese richtlijnen ten aanzien van recreatieve routestructuren. Routebureau Brabant wil datgene wat in Brabant wordt gerealiseerd als maatstaf laten fungeren.
► (Innovatieve) producten ontwikkelen door samenwerking met marktpartijen en een podium creëren waarin nieuwe productideeën ontstaan.
► Routestructuren eenduidig laten aansluiten op naastgelegen provincies en landen ter positionering van een toegankelijk Brabants routenetwerk in nationaal en Europees verband.
► Initiatieven van derden stroomlijnen met Brabantbreed routebeleid en versterken door losstaande initiatieven te verbinden met andere projecten.
► Routebureau Brabant is hèt aanspreekpunt en de uitvoerder voor projecten in opdracht van derden.

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//