foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jeugdzorg Schijndel loopt voorop

jeugdzorgSchijndel - [bron PvdA Schijndel] De zorg voor de jeugd is vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van gemeenten. Schijndel staat, met andere gemeenten, voor de taak de continuïteit van jeugdzorg te realiseren, dat goed te organiseren en de kosten van de overgang zo veel mogelijk binnen de beperkingen te houden. Schijndel loopt naar eigen zeggen van de PvdA voorop in het overnemen van taken van rijk en provincie, mede dankzij de inzet van PvdA-wethouder Peter Roozendaal. Over deze zogenoemde transitie ging het 19 december in de raadsvergadering. De gemeenteraad stemde donderdagavond 19 december in met het plan van aanpak waarmee de negentien gemeenten in de regio de jeugdzorg gaan overnemen.


jeugdzorg 2015PvdA-raadslid Monique Voeten en op de 8e plaats van de PvdA-raadsverkiezingslijst 2014: "Het is geen sinecure". Monique maakt zich geen illusies, bekende ze tijdens de raadsvergadering. "Als één van de negentien raadsleden van één van de gemeenten die samen de transitie regelen is mijn invloed beperkt". Het neemt niet weg dat ze diep op het onderwerp in ging, al was het maar omdat het overhevelen van de jeugdzorg naar gemeenten een groot en belangrijk project is. Monique roemde de voortrekkersrol die Schijndel in de regio inneemt en daarmee in Nederland. "Ik hoop dat we die rol behouden." Monique is blij met de transitie ("Wat lokaal kan, moeten we lokaal doen"), maar bekende ook zorgen te hebben. "De financiële ondersteuning van de provincie valt in de loop van 2014 weg, dat is zorgwekkend."

Hieronder vindt u nog nieuwe ontwikkelingen over de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015


nieuwe jeugdwet


Eerste Kamer wil meer duidelijkheid over Jeugdwet

De Eerste Kamer wil meer duidelijkheid over de Jeugdwet die van het kabinet per 1 januari 2015 moet gaan gelden. Veel fracties willen meer uitleg van de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van Justitie en hebben maandag tientallen vragen naar de bewindslieden gestuurd. Dat meldt Trouw. Eerdere bezwaren werden al geuit door jeugdrechters, die zich uitspreken tegen de nieuwe wet omdat die op bepaalde vlakken te ingewikkeld is. Volgens hen bestaat bijvoorbeeld het risico dat jongeren in een gesloten inrichting worden opgenomen terwijl een andere vorm van uithuisplaatsing beter is. vorige week werd duidelijk dat er geen wijziging in de jeugdwet komt op de zorgen die geuit zijn door de rechters. Beide bewindslieden van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) zien geen reden om de systematiek zoals die nu is opgenomen in de jeugdwet voor de gesloten jeugdzorg te wijzigen. Daarnaast maken psychiaters en psychologen, maar ook gemeenten en de artsenfederatie KNMG zich zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet, over de te leveren zorg en de kosten daarvan. De Eerste Kamer-fracties hebben vele vragen gesteld.

 

 

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//