foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Tim Haars op eerste editie van 'Beholders; documentary dialogues'

Tim HaarsMeierijstad - De eerste editie van ‘Beholders; documentary dialogues’ gaat vandaag (donderdag 10 oktober) van start: een vierdaags internationaal documentairefestival in Meierijstad. Een stad van dertien dorpen, een festival met meer dan twintig locaties. Vanuit twaalf landen komen 22 makers naar Meierijstad om het gesprek aan te gaan met de bezoekers over hun documentaires. “Wat zie jij?”, zegt initiatiefnemer Willem Wouters. “Ervaar de werkelijkheid van anderen en word je bewust van je eigen realiteit.” Een vraag die tijdens het festival veelvuldig gesteld gaat worden door Tim Haars. Zie ook onze artikelen van 25 juli, 2 oktober en 7 oktober. (foto: Bowie Verschuren)

Lees meer...

Popkoor No Nonsense brengt ‘Het gevoel van…’

nononsenseposter2Schijndel - Popkoor No Nonsense brengt twee keer ‘Het gevoel van...’. Zaterdag 26 en zondag 27 oktober zingen zij een breed repertoire wat de jaren zestig tot en met de zero’s bestrijkt. Van ‘I’m a believer’ tot ‘Streets’ en van ‘A night like this’ tot ‘Pianoman’, van alles komt voorbij. ‘Het gevoel van…’ is het eerste grote concert onder leiding van dirigent Marc van Creij. Anderhalf jaar geleden nam hij het dirigeerstokje over van Kiki Schippers. Samen met het koor heeft de enthousiaste Marc hard gewerkt aan een aantal nieuwe liedjes. No Nonsense staat te popelen om het allemaal te laten horen aan publiek. De concerten zijn in De Vink.

Lees meer...

Familiebingo in De Schakel

logo bingoSchijndel - Op vrijdag 18 oktober 2019 organiseert Dorpsraad Wijbosch een bingo voor het hele gezin. Kinderen uit de onderbouw mogen alleen onder begeleiding komen. Voor €5,- krijg je een bingokaart voor 5 rondes en één consumptiebon geldig voor: koffie, thee of fris. De deuren gaan open om 18:30 en ze beginnen om 19:00. De bingo is in de Schakel te Wijbosch (Eerdsebaan 1).Je bent van harte welkom.

 

Lees meer...

Wereldwinkel doneert aan Stichting Kinderen van de Zon

marianne 3Schijndel - Wat een geweldige verrassing, wat ben ik daar blij mee! Dolenthousiast nam Marianne Schepers van de Stichting Kinderen van de Zon op 1 oktober een cheque van 3.500 euro in ontvangst uit handen van Carla Boonman van de Wereldwinkel Schijndel. Die ga ik helemaal volgens het gedachtegoed van de Wereldwinkel (geef de mensen een hengel, geen vis) besteden. Zowel de Wereldwinkel als de Stichting Kinderen van de Zon vinden eigenwaarde, zelfstandigheid en zelfvertrouwen heel belangrijk en dit geld wil Marianne gaan besteden aan een groepje meisjes/vrouwen dat onlangs hun diploma voor een naaiopleiding heeft behaald. Nu kunnen ze een vervolgopleiding gaan volgen waarin ze leren om op een zakelijke manier hun goederen op de markt te brengen, zodat ze onafhankelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Daarvoor gaan ze een coöperatie oprichten. De Wereldwinkel Schijndel stopte onlangs. Voor het geld wat nog resteerde werden goede doelen gezocht, en een ervan is de Stichting Kinderen van de Zon.

Lees meer...

Meldkaart voor misdaad, criminaliteit en andere calamiteiten

MeldkaartcalamiteitenMeierijstadbron gemeente Meierijstad Deze week staat jaarlijks in het teken van veiligheid. Want met het invallen van de donkere dagen in oktober, neemt de kans op criminaliteit toe. Misdaad op heterdaad, levensbedreigende of verdachte situaties, woninginbraak, huisgeweld, vermoedens van drugs, dierenmishandeling, gevaarlijke verkeerssituaties, overlast door dieren over dumpingen van gevaarlijk afval…. Wie belt u wanneer? De gemeente Meierijstad biedt u een handig overzicht aan van belangrijke nummers die u kunt bellen bij de verschillende situaties. U kunt dit overzicht vinden op meierijstad.nl/meldkaart. Ook kunt u het uitprinten of ophalen bij de balies van één van onze vestigingen in Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel. U vindt het overzicht ook hieronder.

Lees meer...

Breicafé Het Gasthuis doet mee aan 'Christmas give away tree'

ChristmasgiveawaaytreebronaandehaakSchijndel - Nederlandse haakmagazine Aan de Haak en de beurs Knit&Knot zijn samen de 'Christmas give away tree'-actie gestart voor het goede doel namelijk voor de Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. De enthousiaste breigroep van Breicafé van Het Gasthuis in Schijndel sluit aan bij deze actie. Onder leiding van Annie Mathijsen is de groep elke vrijdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur actief om deze actie tot een succes te maken. U kunt hierbij van dienst zijn. Bron afbeelding: promotiemateriaal aandehaak.nl

Lees meer...

Stilgevallen vergunningverlening wordt snel opgepakt

provinciehuis Noord Brabant 2014's-Hertogenbosch - Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil de vergunningverlening (geregeld via de Wet natuurbescherming) die stil kwam te liggen na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) snel op gang krijgen. Na het rapport van de Adviescollege Remkes hebben de provincies in de contacten met het Rijk fors ingezet om weer snel vergunningen te kunnen verlenen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben vandaag de beleidsregel vastgesteld, in lijn met andere provincies. Gedeputeerde Rik Grashoff van Natuur, Water en Milieu van de provinicie Noord-Brabant gaf vandaag een toelichting aan de media op het weer opstarten van vergunningverlening rond het Programma Aanpak Stikstof. Hieronder leest u wat een en ander gaat inhouden.

Lees meer...

Kriebels tijdens gezamenlijke spooktocht

Spooktochtplein2019Schijndel - Door de wijkraden Plein, Beemd en Hulsenbraak/Hoevenbraak wordt er op zaterdag 2 november tussen 18.30 en 20.30 uur een gezellige spooktocht in het Wijboschbroek georganiseerd. Scouting Schijndel zorgt voor de griezelige ontmoetingen. Deze tocht is speciaal bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf acht jaar. Na de spannende tocht is er aansluitend een groots halloweenfeest in de Zwengel op de Smaldonkstraat 6. De spinnenwebben, heksen en spoken wachten al op jullie en ook de heksenketel staat al te pruttelen. Hieronder lees je hoe je je hiervoor kan opgeven (vóór 26 oktober).

Lees meer...

Schijndelse ruiterdag verzet naar 13 oktober

SchijndelseruiterdaglogoSchijndel – Dit evenement stond eerder gepland op 29 september op het paardensportterrein aan de Dungensesteeg maar werd afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. Aanstaande zondag 13 oktober kan het evenement alsnog doorgang vinden maar nu in De Molenheide aan de Heikampen 7 in Schijndel, zo wordt op de facebookpagina van het evenement gemeld. Op deze dag wordt er sportief gestreden voor het Schijndels kampioenschap per klasse in dressuur, springen en mennen. Kinderen zonder wedstrijdervaring kunnen meedoen aan het ponyspel. Iedereen is van het welkom om de ruiters aan te moedigen. De entree is gratis.

Lees meer...

Reactie Glasvezel buitenaf op stopleggen aanleg glasvezel

ReactieglasvezelbuitenafAlmelo - De aanleg in Meierijstad is tijdelijk stil gelegd, de gemeente Meierijstad heeft op dinsdag 1 oktober de aanleg van glasvezel in de gemeente tijdelijk stil gelegd. Reactie Glasvezel buitenaf: "Natuurlijk betreuren we deze situatie. Wij zijn bekend met de gebeurtenissen en gaan deze periode gebruiken om met de gemeente en de aannemer tot een werkbare situatie te komen. Net als de gemeente streven wij ernaar het werk spoedig te hervatten zodat we het buitengebied van Meierijstad van glasvezel kunnen voorzien. Aannemer Van Gelder gaat de komende weken verder met de aanleg in het buitengebied van Sint-Michielsgestel. We stemmen dit af met de gemeente."

Lees meer...

College informeert raad over stand van zaken inclusie

Inclusieagendameierijstadokt2019Meierijstad - Het college van B&W van Meierijstad heeft in een brief de raad geïnformeerd over de activiteiten die hebben plaatsgevonden sinds de gemeente Meierijstad in april 2018 is geselecteerd als koploper VN-Verdrag Handicap. Middels deze brief worden raadsleden geïnformeerd over de Lokale Inclusie Agenda Meierijstad 2019-2020 en de uit de speerpunten voortkomende actieplannen en voorstellen en over de diverse stappen en activiteiten die het afgelopen jaar verricht zijn rondom inclusie. De Lokale Inclusie Agenda en de daaruit voortvloeiende actieplannen en voorstellen zijn volledig gericht op inclusie. Door de aanbevelingen en activiteiten in de actieplannen worden stappen gezet om mensen met een beperking mee te laten doen op verschillende terreinen. Hiermee worden stappen gezet richting een inclusieve samenleving in Meierijstad.

Lees meer...

Wordt u de nieuwe dorpsgids?

VVVSchijndelMeierijstad - De drie VVV’s in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel binnen de gemeente Meierijstad organiseren al jaren rondleidingen en dorpswandelingen in samenwerking met de heemkundekring, IVN en individuele gidsen. Ter versterking van het gidsenteam zoeken gemeente Meierijstad en de VVV's nieuwe enthousiaste dorpsgidsen. Om goed voorbereid aan de slag te kunnen en te blijven, krijgen de nieuwe gidsen een cursus 'Rondleiden en Begeleiden' van Erfgoed Brabant, informatie en begeleiding om een rondleiding te verzorgen en vindt er een jaarlijkse netwerkbijeenkomst met alle gidsen plaats om samen ervaringen uit te wisselen. Hieronder leest u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Lees meer...

Week tegen de eenzaamheid: bent u of kent u iemand die eenzaam is?

EenzaamheidrikcompagnebronmeierijstadMeierijstad - Bron gemeente Meierijstad Aandacht voor elkaar, oog hebben voor een ander, hoe maak jij het verschil voor iemand die eenzaam is? Om aandacht te vragen voor eenzaamheid deelden de welzijnspartijen op veel plekken in Meierijstad een muntje met een kaartje eraan uit. Ben jij of ken jij iemand die eenzaam is? Wil je er eens over praten? Neem contact op met Maren of Nelleke van Welzijn de Meierij, 073 544 1400 of in Veghel met Esther van ONS welzijn T 088 374 2525. Op het YouTubekanaal van de gemeente Meierijstad vraagt wethouder Rik Compagne aandacht voor eenzaamheid binnen Meierijstad, niet alleen in deze campagneweek maar door het hele jaar heen.

Lees meer...

Week van de veiligheid: Camera in beeld

WeekvdveiligheidcamerainbeeldbronmeierijstadLandelijk - Bron gemeente Meierijstad Deze week staat jaarlijks in het teken van veiligheid. Want met het invallen van de donkere dagen in oktober, neemt de kans op criminaliteit toe. Veel ondernemers en particulieren gebruiken camera's voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Camera in Beeld is een politiesysteem die camera's op een kaart weergeeft. Helpt u mee?

Lees meer...

Meierijstad neemt deel aan ErvenPlus 2.0

ErvengezochtvoorervenplusMeierijstad - ErvenPlus moet zorgen voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten als zwaluw, mus, uil en vleermuis. Brabants Landschap heeft groen licht gegeven voor de uitvoering van ErvenPlus 2.0. ErvenPlus moet zorgen voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten als zwaluw, mus, uil en vleermuis. Een groot deel van deze soorten is namelijk sterk afhankelijk van erven en het aangrenzende het boerenland. Daar vinden ze voedsel en plaatsen om zich voort te kunnen planten.

Lees meer...

Nieuw documentairefestival ‘Beholders’ in Meierijstad

Docufestivalbeholders2019Meierijstad - Stichting Docs in the City organiseert in Meierijstad tijdens vier dagen, van 10 tot en met 13 oktober 2019, het nieuwe internationale documentairefestival 'Beholders'. Burgemeester en wethouders van Meierijstad omarmen dit initiatief en hebben besloten het festival financieel te ondersteunen. De stichting ontvangt een subsidiebedrag van 10.000 euro van de gemeente. 'Beholders' is een nieuw documentairefestival dat gestoeld is op wat er jaarlijks in Schijndel door Mark van de Laarschot en Willem Wouters op touw werd gezet. Vier dagen lang worden op 20 verschillende locaties in Meierijstad 62 nationale en internationale documentairefilms getoond, waarvan vijf in Schijndel op verschillende data. U vindt een overzicht hieronder van het totale programma binnen Meierijstad.

Lees meer...

Schijndel Vol Verhalen

Bibliotheekmeierijstad2018Schijndel – Donker als de nacht, geluiden die we niet thuis konden brengen....wat gebeurde daar? Boven ons kraakte de vloer. Er werd aan het luik gemorreld. Dit zou zomaar een stukje uit jouw verhaal kunnen zijn. Schijndel Vol Verhalen staat dit jaar in het teken van Vrijheid. Verhalen met een Schijndelse connectie. Schrijf jij ook mee? De verhalen mogen maximaal 1500 woorden tellen, kunnen digitaal ingeleverd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en hebben een connectie met Schijndel. Deelnemers kunnen ook een korte film maken over wat vrijheid voor hen betekent. Ze kunnen hun film inleveren bij Filmclub Schijndel. De film mag maximaal 3 minuten duren. Meer informatie kun je vinden op onze website: www.bibliotheekmeierijstad.nl

Lees meer...

Succesvolle competitiestart Neptunus ‘58

Neptunus.pngVeldhoven - Zondag 6 oktober kwamen 21 wedstrijdzwemmers van Neptunus ’58 in Veldhoven in actie bij de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Er werd gezwommen tegen Zeester-Meerval uit Uden en thuisploeg Njord. Er werd fantastisch gezwommen, met als resultaat maar liefst 29 persoonlijke records.

Lees meer...

Oldtimer Bromfiets Club toertocht

bromvliegers3Schijndel - Op zondag 6 oktober was het een zeer natte zondagochtend. Mede daardoor waren er niet zoveel deelnemers als andere jaren. Maar het was toch gezellig druk bij de inschrijftafel. Nadat iedereen elkaars brommers en solexen had bewonderd ging het regenpak aan en vertrok men rond 11.00 uur voor een mooie rit van 90 kilometer door de omgeving van Schijndel. De organisatie Oldtimer Bromfiets Club de Bromvliegers hadden weer een mooie route uitgestippeld voor de deelnemers. De rit vertrok en eindigde bij sporthal De Dioscuren in Schijndel. TVSchijndel was ook een kijkje gaan nemen en maakte er mooie plaatjes. Meer foto's kunt u zien in ons fotoboek.

Lees meer...

Volkstuinvereniging Arcadia in volle bloei

arcadia1Schijndel - Dat de bloemengroep van volkstuinvereniging Arcadia een gezellige en actieve tak van het perceel aan de Steeg is, bleek zaterdag 5 oktober maar weer eens. Deze dag vond de jaarlijkse keuring van de chrysanten- en bloemstukken plaats. Dit jaar beoordeelde keurmeester Huib de Koning van Bloemboetiek De Koning op de Boschweg de ingeleverde chrysanten en bloemstukken. Overdag leverden de deelnemers de stukken aan, om vijf uur begon de heer de Koning zonder pottenkijkers met zijn keuring en ’s avonds verzamelden de deelnemers zich in het clubhuis voor de uitslag en een gezellige avond.

Lees meer...

NFF districtwedstrijden in Geldermalsen

fcdenursteGeldermalsen - Afgelopen zondag waren 20 NFF-rijders aanwezig bij de district wedstrijd in Geldermalsen. NFF staat voor Nederlandse Fietscross Federatie. Al vroeg in de ochtend ging het regenen en het zag er niet naar uit dat het nog droog zou worden. Het zou dus een zware dag worden voor de rijders, maar FCV d'n Urste had weinig last van de regen. Al snel werd duidelijk dat diverse rijders zich als een vis in het water voelden. In de Super klasse waren er uiteindelijk 9 rijders die zich wisten te plaatsen voor de kwartfinale en via de halve finales waren het Jack van de Westelaken (8e klasse 10/11), Thomas Maurix (4e klasse 10/11), Jens in ’t Zandt (3e Klasse 8/9) en Morris de Bruin ( 2e Klasse 4/5 ) die een prima resultaat haalde in de finale. In de eigen klasse waren er maar liefst 9 halve finale plaatsen en 3 rijders die zich direct voor de finale plaatsten. (Op de foto finalisten NFF Geldermalsen v.l.n.r. Mats de Laat, Thomas Maurix, Jens in ’t Zandt, Jurre van den Elsen, Yuri van Helvoirt, Morris de Bruin, Daan Maurix, Lucas Maurix )

Lees meer...

GGD onderzoekt gezondheid onder jongeren

Meierijstad jan2017Regio - Breng jij de gezondheid van jongeren in de regio mee in beeld en ben je tussen de 12 en 18 jaar of heb je een kind in die leeftijd? Dan ontvang je misschien een uitnodiging (voor je kind) om een vragenlijst in te vullen over je gezondheid. De GGD Brabant Hart voor Brabant organiseert dit onderzoek voor 31.000 jongeren in het werkgebied. Hoe meer jongeren meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van jongeren in beeld krijgt. Als je een uitnodiging hebt ontvangen, ben je (is je kind) via een steekproef uit het bevolkingsbestand geselecteerd. Voor jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig voor deelname aan het onderzoek. De GGD beloont elke twintigste deelnemer met een cadeaubon ter waarde van tien euro. Daarnaast maak je kans op één van de drie cadeaubonnen ter waarde van 200 euro! Doe jij ook mee?

Lees meer...

Nieuwe rolschaatsshow van Rollerclub Alico

alicorolschaatsen.pngSchijndel - Turn the magic on! De nieuwe rolschaatsshow van Rollerclub Alico. De rijdsters nemen u mee naar het circus waar de clowns staan te popelen om hun kunsten te laten zien, de goochelaar klaar is om zijn trucs te tonen en de popcorn vers gebakken wordt! Na het schoonmaken van de baan is het tijd voor een ander soort “magie” wat alles te maken heeft met superkrachten. Maak kennis met catwomen en laat u verrassen door verschillende choreografieën uitgevoerd door rijdsters variërend in de leeftijd van 6 tot 35 jaar. De choreografieën in combinatie met prachtige kostuums ondersteunend door spectaculaire licht en geluid effecten maken deze show een waar spektakel voor een publiek van alle leeftijden.

Lees meer...

Avanti’31 en SCG’18 delen de punten

avantiscgSint Michielsgestel - Het weer was zondagmiddag bar slecht, en het leek wel of het voetbal zich daar aan had aangepast. Het was een wedstrijd met veel sportieve strijd, veel slechte passes,bar weinig kansen en op de tribune kleumende toeschouwers. De doelpunten vielen beide in de tweede helft, voor beide ploegen één doelpunt en daar kon iedereen zich na afloop van de wedstrijd wel mee verenigen. In de eerste helft ging het spel wel snel op en neer, maar op het door de aanhoudende regen wat glad geworden veld schoten veel ballen door wat het niveau van de wedstrijd zeker niet ten goede kwam. In de hele eerste helft werd het maar één keer gevaarlijk en dat was toen een bal na een misverstand in de Avanti-verdediging tegen de eigen paal belandde.

Lees meer...

Schijndel/DE WIT opnieuw met lege handen

schijndeldewit18Den Dungen - Onder barre weersomstandigheden kon Schijndel/DE WIT zondag jl. niet met de punten huiswaarts keren. Den Dungen won, enigszins geflatteerd, met 3-1. Het verschil tussen een team dat kan leunen op een goede balans tussen ervaring en jeugdigheid, Den Dungen, en de jonge formatie van Schijndel/DE WIT was op deze troosteloze middag goed zichtbaar. Schijndel/DE WIT dat vooruit wil voetballen en het spel wil maken, tegen een tegenstander dat het accent legt op reactie-voetbal. Den Dungen, dat in het verleden goede spelers heeft opgeleid die het betaald voetbal hebben gehaald, zoals Henny van Grinsven, Jan van Grinsven en wijlen John van Nielen, liet het spel vooral aan Schijndel/DE WIT.

Lees meer...

De dames van Zephyr konden kansen niet benutten

zephir5Schijndel - Deze zaterdag 5 oktober stond de eerste thuis wedstrijd op het programma, tegen Jupiter. De dames van Zephyr kampen dit jaar helaas met een blessure van onze opbouwster Marieke van Thiel en moeten het ook stellen zonder Loes Ketelaars. In het doel stond de eerste helft Alisha de Wit en de tweede helft Brenda aan de Wiel, welke beiden sterk waren. De eerste helft werd geopend met 3 goals in de eerste 10 minuten door Esther van Eggelen en Anouk van Os. Helaas werd hierdoor de tegenstander goed wakker geschud en kwamen ze fel terug door 3 goals op rij te scoren, waarvan 2 vanuit breakouts. Het spel was iets te fel, dit resulteerde in de eerste gele kaart voor Jupiter. Eindstand werd 11-14.

Lees meer...

Lezing Heemkundekring Schijndel

logo heemkunde SchijndelSchijndel - Op 14 oktober 2019 zullen Erwin Janssen uit Eerde en Dirk Paagman uit Schijndel spreken over ‘De bevrijders van Schijndel, Wijbosch, Eerde/Veghel’. De lezingen beginnen beide dagen om 20.00 uur in 't Spectrum, Steeg 9 in Schijndel. De zaal is open om 19.30 uur. Wie waren de mannen die gevochten hebben voor onze vrijheid in de weken tussen 17 september 1944 en 23 oktober 1944? De bevrijding van Meierijstad is een roemrucht en intrigerend verhaal. Wat is er precies gebeurd tijdens de bevrijding van Schijndel, Wijbosch, Eerde en Veghel? Wie waren de Amerikaanse parachutisten en Britse militairen die vochten en stierven tijdens de felle gevechten en waarom vochten ze juist hier?

Lees meer...

Voorstelling Meiden Van LOS: ‘Lusten en Lasten’ uitverkocht

MeidenvanlosbronlosmuziektheaterSchijndel - In samenwerking met De Blauwe Kei worden dit seizoen in Cultureel Centrum ’t Spectrum in Schijndel vijftien voorstellingen gepresenteerd in de spiksplinternieuwe Podiumzaal. Aanstaande woensdagavond 9 oktober treden de Meiden Van LOS met 'Lusten en Lasten', hun vijfde voorstelling inmiddels. In een ongekend tempo volgen tijdens deze try-out liedjes en sketches elkaar op in deze goudeerlijke voorstelling over de keerzijde van de medaille. In deze voorstelling staan de strubbelingen van de moderne vrouw centraal. Hoe vind je balans in de zoektocht naar perfectie? You only live once, dus maak er het beste van. Maak het perfect! Een dag geen perfectie is een dag die verloren is. Of toch niet? De voorstelling begint om 20.30 uur en duurt tot 22.30 uur. Bron: persfoto’s los-muziektheater.nl

Lees meer...

Feestelijke heropening dierenartsenpraktijk Schijndel

dierenartsenpraktijk3Schijndel - Passanten hadden het waarschijnlijk al opgemerkt, de Dierenartsenpraktijk De Meierij was bezig met een frisse verbouwing van de Schijndelse vestiging aan de Bunderstraat 22. Zaterdag 5 oktober om 14.30 uur vond de officiële heropening van het vernieuwde gebouw plaats door dierenarts Nico van der Meer. Thans is er ook een speciale ruimte voor katten. Bezoekers konden vrijblijvend hun huisdier na laten kijken en voor de kinderen waren er diverse activiteiten. Ook werd er een presentatie gehouden over Spoed of niet!? TVSchijndel was ook een kijkje gaan nemen en maakte er mooie beelden van. Meer foto's kunt u zien in ons fotoboek.

Lees meer...

Bijeenkomst over de arbeidsmarkt met kamerleden

pvdaMeierijstad - Zaterdagochtend 5 oktober waren Tweede Kamerlid Gijs van Dijk en Europarlementariër Agnes Jongerius al vroeg in Zijtaart, waar de PvdA-afdelingen uit Noordoost-Brabant een themabijeenkomst hadden over de arbeidsmarkt. Gijs en Agnes gaven een inkijk in hun werk en wat er op dit moment speelt in Brussel en Den Haag. Menno Roozendaal, PvdA-wethouder in Meierijstad, gaf Tweede Kamerlid Gijs van Dijk de opdracht mee naar Den Haag: “Gemeenten en UWV wijzen naar elkaar of naar de landelijke overheid als het gaat om door te pakken op het vraagstuk van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Landelijk zouden we meer druk kunnen zetten!”

Lees meer...

Eenzijdig ongeval op de Markt

ongelukmarkt05102019bronbekendSchijndel - Een personenauto is zaterdagmiddag rond 16.30 uur op de Markt tegen een paal gereden. De bestuurder raakte voordat hij tegen de paal reed ook enkele bloempotten op de stoep. De politie was snel aanwezig. Ook een ambulance kwam ter plekke, om de bestuurder te controleren op eventuele verwondingen. De oorzaak van het ongeval is onbekend maar mogelijk werd de man onwel achter het stuur. Zijn beschadigde wagen werd door een bergingsbedrijf weggetakeld. De schade aan de paal zal door de gemeente Meierijstad gerepareerd worden. Het ongeval trok veel bekijks van mensen in het dorp. (Foto: bron bekend bij redactie)

Lees meer...

Verhuizing bestuurscentrum van Sint-Oedenrode naar Veghel lijkt van de baan

Politiekepartijhart2019Meierijstad - De verhuizing van het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode naar Veghel lijkt van de baan, zo meldt politieke partij Hart. Vrijwel alle partijen vinden het voorstel van het College ‘niet rijp voor besluitvorming’. ‘Rooi’ kan opgelucht ademhalen. Tijdens de vergadering van de ‘raadscommissie Mens & Maatschappij’ maakten de meeste fracties gehakt van het voorstel van wethouder Coby van der Pas (Maatschappelijk vastgoed, CDA). Zelfs haar eigen partij liet bij monde van gemeenteraadslid Maarten van Bakel weten niks te willen weten van een mogelijke nieuwbouw in Veghel.

Lees meer...

Lekker en fair koken met SMEK

smek5Meierijstad - De herfsteditie van Smullen Met Eerlijke Kost - kortgezegd SMEK – is klaar. Het kookprogramma wordt een week lang uitgezonden, te beginnen op zondag 13 oktober. Chef-kok Leon Twigt krijgt dit keer hulp van twee mensen uit het onderwijs. Anja Dütting, cultuurcoördinator bij het Elde College en Rosan Kuijpers, inspiratiemaker bij Let’s Play helpen Leon in de keuken. Terwijl een van de gasten kookt, interviewt presentatrice Connie Nelissen de ander over de bijdrage van hun project aan het onderwijs.

Lees meer...

Nieuwjaarsevenement Come Together

cometogether1Schijndel - Na het succes van vorig jaar is het nieuwjaarsevenement “Come Together” terug. Het unieke aan dit evenement is dat het niet op één, maar twee locaties gehouden wordt: café de Sok en Visite (voorheen café Jantjes), beide aan de Hoofdstraat in Schijndel. Bezoekers hoeven dus niet te kiezen waar ze het liefst het nieuwe jaar inluiden, maar krijgen met hun entreeticket toegang tot beide locaties. Diverse artiesten zoals Chip Charlez en Sub Sonik worden verdeeld over de twee locaties en bezoekers zijn vrij om te kiezen welke artiesten ze liever willen zien optreden. Het is dus ook mogelijk om meerdere keren op de avond van locatie te wisselen. Dat is nog niet alles, want de entreeprijs is inclusief onbeperkt bier, wijn, fris en diverse mixdranken. De kaartverkoop is reeds online gestart.

Lees meer...

Daan Hoefs doodgeschoten in Schijndel: OM eist negen jaar cel

schietpartij15Schijndel / Den Bosch - “We hoeven het vandaag niet te hebben over ingewikkelde bewijsconstructies. Het is duidelijk wie tot drie keer toe de trekker heeft overgehaald waardoor de familie Hoefs hun zoon en broer sinds 25 april 2018 moet missen.” De officier van Justitie eiste vrijdagmorgen negen jaar cel voor het doodschieten van Daan Hoefs uit Erp. Die woensdagavond werd Hoefs drie keer geraakt door kogels uit het pistool van de verdachte uit Schijndel. Een pistool waarvan de verdachte weigert te zeggen waar het is gebleven. Het gebeurde allemaal in de Renate Rubinsteinstraat, vlakbij de woning van de verdachte. Hoewel de verdachte een wapen kocht om zichzelf te verdedigen en met het geladen pistool richting Hoefs reed, is er volgens het Openbaar Ministerie geen sprake van moord: “Gelet op alle feiten uit het onderzoeksdossier vinden wij doodslag wettelijk en overtuigend bewezen en daarom eisen wij een gevangenisstraf voor de duur van negen jaar. Wat er is gebeurd, is een zeer ernstige zaak en dat vraagt in onze ogen om een zware straf.” Op 23 oktober volgt de uitspraak in de zaak. (Bron: Openbaar Ministerie)

Lees meer...

Ook Aldi roept vleeswaren terug

alditerugroepactieLandelijk - Ook Aldi is, net als de Jumbo, door één van haar leveranciers geïnformeerd dat enkele vleeswaren mogelijk besmet zijn met de listeriabacterie. Als gevolg daarvan neemt Aldi de maatregel om per direct de 4 betroffen producten uit de schappen te halen. Aldi stelt de veiligheid in haar winkels voorop en vraagt klanten dringend om deze vleeswaren niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel. Vleeswaren die nog in de schappen liggen, zijn veilig om te consumeren. Onder 'lees meer' vindt u om welke producten het gaat. (info: Aldi / foto: Pixabay)

Lees meer...

Werken Dorus van Oorschot overgedragen aan Meierijstad

zelfportretdorusvanoorschotMeierijstad / Schijndel – Afgelopen woensdag was in Museum Jan Heestershuis de ondertekening en overdracht voor de schenking van de werken van Dorus van Oorschot van de Stichting Dorus van Oorschot aan de gemeente Meierijstad. Ook een aantal nabestaanden van Dorus van Oorschot waren aanwezig bij dit feestelijke moment. (afbeelding: zelfportret Dorus van Oorschot)

Lees meer...

Terugroepactie Jumbo vleeswaren

jumboterugroepactievleeswarenLandelijk - Jumbo is door een van zijn leveranciers van vleeswaren geïnformeerd dat de productielocatie van gesneden voorverpakte vleeswaren mogelijk besmet is met een listeriabacterie. Als gevolg daarvan neemt Jumbo de maatregel om per direct een deel van de vleeswaren uit de schappen te halen. Jumbo stelt veiligheid van voedsel in zijn winkels voorop. Jumbo vraagt klanten om deze vleeswaren niet te consumeren en terug te brengen naar één van haar winkels. Vleeswaren die nog in de schappen liggen zijn veilig om te consumeren. Hier vindt u een lijst met alle producten. (Info: Jumbo / Foto: Pixabay)

Lees meer...

Feestelijke opening activiteiten Gasthuis

gasthuis 2Schijndel - Zondag was de opening van de feestelijke activiteiten ter gelegenheid van 10 jaar het Gasthuis en het 85 jarig bestaan van het gebouw Lidwina. Het was een feestelijke programma, zie ook ons artikel dat we vorige week schreven. Sprekers waren de heer Ger van Rooijen, Zuster Agnes, moeder-overste van de Zusters van Liefde, Ben Huesmann, voorzitter van de Woonservice Boschweg en burgemeester Kees van Rooij. De tentoonstelling 'Toen en nu' werd geopend (deze is nog te bezoeken tot en met vrijdag 4 oktober). Ook was er een optreden van een linedancegroep en trad het koor Betje Wolf op. Onze fotograaf was erbij aanwezig en haar foto's vindt u in het fotoboek

Lees meer...

Verplichte zorg meer in eigen omgeving

Meierijstad jan2017Meierijstad - Soms is een ernstige psychische aandoening van iemand heel ernstig. Op zo’n manier dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. Voor deze mensen was een verplichte opname in een instelling de enige manier van hulp. Per 1 januari 2020 gaan ze die hulp anders organiseren. Verplichte zorg kan dan poliklinisch of bij iemand thuis. Op een manier die het best bij iemand past. We zoeken samen met hen naar passende hulp in de eigen omgeving: met persoonlijke begeleiding, een goede woonplek en sociale contacten in de wijk. Met over en weer een veilig gevoel. Iemand die de zorg krijgt, blijft zo meer in zijn eigen omgeving. Zo blijven sociale contacten en meedoen in de samenleving beter mogelijk.

Lees meer...

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal